Xpert Slider

Breadcrumbs

PORADENSTVÍ - consulting

Xpert Tabs

Konference "Zdravotnické právo v ČR - současná situace a mezinárodní souvislosti“

16. června 2016 proběhla konference "Zdravotnické právo v ČR - současná situace a mezinárodní souvislosti". Konference se konala u příležitosti otevření nového programu LL.M. v medicínském právu a bioetice, jehož první běh AHCM otevírá 6. října 2016 pod odbornou garancí Akademie medicínského práva. Na konferenci vystoupili přední odborníci na české medicínské právo a etiku, dr. Jolana Těšinová, dr. Radek Policar, dr. Alena Tobiášová a Mgr. Marek Vácha. Hlavním řečníkem konference byl prof. Alan Meisel, JD., ředitel Centra pro Bioetiku a zdravotnické právo na University of Pittsburgh School of Law, USA. Profesor Meisel se mj. podílel na přípravě curricula progamu LL.M. Konference se zúčastnilo více než 120 osob, převážně právníků a vedoucích pracovníků českých zdravotnických zařízení a farmaceutických společností.

 

 

 


7. ročník konference KVALITA – BEZPEČNOST – EFEKTIVITA

9. – 10. června 2016 se konal 7. ročník konference KVALITA – BEZPEČNOST – EFEKTIVITA aneb Kde hledat úspory a přitom nesnížit kvalitu poskytované péče. Konferenci pořádala společnost HARTMANN-RICO a.s. ve spolupráci s naší akademií a Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Na konferenci vystoupili zástupci státní správy (za Ministerstvo zdravotnictví JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ing. Helena Rögnerová, za Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Linda Maršíková, za Ministerstvo pro místní rozvoj JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler a za kraje Ing. Soňa Měrtlová, Bc. Miroslav Čermák a Mgr. Jana Chovancová), dále zástupci plátců a poskytovatelů (Ing. Martin Bláha, Jana Zadražilová, PharmDr. Ivana Cimalová, Ing. Jan Sembner a další). Nechyběli ani odborníci na ekonomické aspekty zdravotnictví (Ing. Zámečník a Prof. Milan Zelený), na zdravotnické právo (dr. Jolana Těšinová a dr. Ondřej Dostál) a kvalitu ve zdravotnictví (Ing. Gabriela Franková) a dalších 11 řečníků. Konference se zúčastnilo více než 200 osob z řad vedoucích pracovníků ze sociálních a zdravotnických zařízení.


PŘIHLAŠTE SE JIŽ NA 10. ROČNÍK MBA PROGRAMU VE ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÝ BUDE ZÁHÁJEN V KVĚTNU 2017.


Přihláška ke stažení zde


Dne 18. prosince 2015

Proběhla v Betlémské kapli promoce 13 absolventů 8. běhu studijního programu MBA ve zdravotnictví, který probíhal pod odbornou garancí Auburn University Raymond J. Harbert College of Business. Slavnostní promoce se konala v Betlémské kapli. K absolventům pronesl řeč zástupce Auburn University prof. Christopher Shook, náměstek ministra zdravotnictví prof. MUDr. Josef Vymazal a zástupce Americké ambasády, pan Noah Woodiwiss. Všem absolventům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v osobním i profesionálním životě.


Dne 1. října 2015

Proběhla Konference o kompetenci sester u nás a v zahraničí, kterou AHCM pořádalo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.Konference se zúčastnilo více než 100 pracovníků ve zdravotnictví, především zdravotní sestry. Na konferenci vystoupila Dr. Debra Maloy, která je vedoucí vysokoškolského programu pro samostatně pracující anesteziologické sestry na Texas Wesleyan Univerzity. Zkušenosti ze Spojených států ukazují, že účelně připravený výukový program může připravit kvalifikované sestry takovým způsobem, že pracují v oboru anestezie úplně samostatně i při vedení složitých anesteziologických výkonů. Na konferenci krátce promluvil děkan této univerzity Hector Quintanilla a zástupce Americké ambasády v České republice. Program konference byl koncipován tak, aby ukázal evropské a americké zkušenosti s osamostatněním správně vzdělaných a zaučených zdravotních sester ve srovnání se současnou situací v České republice a se záměry České asociace sester a Ministerstva zdravotnictví.

Program konference ke stažení zde.

Přednáška našeho hosta: 


Tisková zpráva z konference ke stažení zde.

Číslo registrované akce ČAS: 2284/2015


Z návštěvy další partnerské univerzity

V dubnu tohoto roku navštívil MUDr. Oldřich Šubrt a RNDr. Dagmar Glückaufová další partnerskou univerzitu AHCM a to Texas Wesleyan Univerzity, USA. V rámci setkání s prezidentem univerzity byla podepsaná smlouva o plném partnerství přednášejících z obou institucí tak, aby byl vytvořen plnohodnotný mezinárodní MBA program vyučovaný v anglickém jazyce. Fotografie z návštěvy zde.


V pátek 19. prosince 2014

ukončilo své studium dalších 13 posluchačů sedmého ročníku specializovaného programu MBA ve zdravotnictví garantovaného americkou Auburn University v České republice. Slavnostní promoce se konala tradičně v prostorách Betlémské kaple. Kromě ředitele Thomayerovy nemocnice pana Karla Filipa k absolventům promluvil také zástupce Auburn University profesor Christopher Shook a obchodní rada Americké ambasády paní Helen Peterson. Všem našim novým absolventům gratulujeme, připojili se tak ke 130 absolventům tohoto úspěšného programu.


Z návštěvy akademického partnera

V říjnu 2013 navštívil MUDr. Oldřich Šubrt a RNDr. Dagmar Glückaufová Auburn University Raymond J. Harbert College of Business, který je akademickým partnerem Academy of Health Care Management. V rámci tohoto setkání byla domluvena další spolupráce na novém exekutivním programu MBA ve zdravotnictví s mezinárodní účastí. Z tohoto setkání vznikl zajímavý článek více zde.


Mezinárodní MBA program ve zdravotnictví – květen 2014

V květnu 2014 otvíráme nový Mezinarodní MBA program ve zdravotnictví akreditovaný Auburn University, USA. Více informací zde


V pátek 15. listopadu 2013

Ukončilo své studium dalších 14 posluchačů již šestého ročníku specializovaného programu MBA ve zdravotnictví garantovaného americkou Auburn University v České republice.
Slavnostní promoce se konala v prostorách Betlémské kaple. Kromě ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Svatopluka Němečka k absolventům promluvil také zástupce Auburn University profesor Christopher Shook a obchodní rada Americké ambasády pan Stuart Schaag.


Dne 23. května 2013 Academy of Health Care Management

zahájila již sedmý ročník programu MBA ve zdravotnictví. K již bezmála 120 absolventům se letos na podzim připojí další skupina studentů šestého ročníku, kteří budou promovat.

Nové studenty pozdravil profesor Christopher Shook z Auburn University, akademický partner programu MBA ve zdravotnictví, více zde. Ke stažení zde.

Přejeme novým studentům hodně úspěchů ve studiu a nových zážitků, které jim toto studium přinese.


Program MBA ve zdravotnictví má již 116 absolventů

V pátek 7. prosince 2012 ukončilo své studium 22 posluchačů již pátého ročníku specializovaného programu MBA ve zdravotnictví garantovaného americkou Auburn University v České republice. Slavnostní promoce se konala v prostorách Betlémské kaple. Kromě generální ředitelky Ipsen Pharma Beáty Hauser k absolventům promluvila také zástupkyně Auburn University paní Jitka Hilliard a kulturní atašé Americké ambasády paní Sherry Keneson Hall.

>>> číst dále


Návštěva členky akademické rady AHCM, profesorky Sharon Oswald, děkanky College of Business Mississippi State University

Dr. Glückaufová se během své návštěvy setkala s proboštem Jerome Gilbertem a prezidentkou univerzitního senátu Meghan Milleou. Byla též pozvána na oběd ženou prezidenta univerzity, která projevila velký zájem o naše zdravotnictví, specielně pak o nás program MBA ve zdravotnictví. V současné době je v tomto oboru na univerzitě pouze bakalářské studium s tím, že se počítá se zahájením studia postgraduálního. Během své návštěvy měla dr. Glückaufová dvě přednášky, přičemž jedna z nich proběhla ve městě Meridian, ve kterém je soustředěna většina nemocnic státu Mississippi. Z jejího vystoupení přinesla záznam místní televize link


21. února 2017 | Praha

Seminář Nové trendy v léčbě IBD - současnost a budoucnost

 

7. března 2017 | Praha

3. modul Neurafarmakologické akademie - Možnosti ovlivnění farmakoterapie RS, management nežádoucích účinků farmakoterapie RS

 

9. - 10. března 2017 | Čelákovice

Seminář Finanční efektivita nemocnice v závislosti na úrovni hygienické péče

 

 

Říjen

 • Návštěva akademického partnera

  V říjnu 2012 navštívil MUDr. Oldřich Šubrt a RNDr. Dagmar Glückaufová Auburn University College of Business, který je akademickým partnerem Academy of Health Care Management. Během této návštěvy je přijal děkan Bill Hardgrave. V rámci tohoto setkání byla domluvena další spolupráce a děkan přislíbil zahájit sedmou kohortu MBA ve zdravotnictví plánovanou na květen 2013. Kromě setkání s děkanem se dr. Glückaufová a dr. Šubrt setkali s Danem Gropperem, proděkanem pro postgraduální a mezinárodní programy, s profesorem Christopherem Shookem, odborným garantem našeho programu MBA ve zdravotnictví a dále s profesory, kteří spolupracují s lektory MBA ve zdravotnictví na přípravě výukových osnov a materiálů. Na tomto setkání byla podepsána smlouva na další období.


Červen 2013

 • 11. – 12. června
  jsme pořádali ve spolupráci se společností Pfizer Česká Republika seminář „Zavádění metodiky Health Technology Assessment v ČR

  Ministerstvo zdravotnictví připravuje zavést systém oceňování přínosu zdravotnických technologií (HTA), na základě kterého by měly být nové léky, zdravotnické prostředky, diagnostické a léčebné metody a screeningové a preventivní postupy zařazovány do systému úhrad z fondu veřejného zdravotního pojištění. V budoucnosti se předpokládá, že by takto byly porovnávány i současně hrazené technologie, tak aby se zvýšila efektivita financování českého zdravotnictví z veřejných zdrojů. Co bude zavedení HTA konkrétně znamenat pro poskytovatele zdravotní péče? Jakým způsobem ovlivní jejich práci? Přijměte naše pozvání na seminář, který Vás seznámí s navrhovanými postupy implementace zdravotnických technologií v rámci českého zdravotnictví.

  Více informací zde.

Květen 2013

 • 10. - 11. května 2013
  Medicínsko - právní seminář „Poskytovatel, plátce péče a odborná společnost - možnosti spolupráce“

  Seminář byl pořádán ve spolupráci se společností Roche s.r.o. a byl zaměřen na aktuální témata poskytování onkologické péče.

Březen 2013

 • 12. - 13. března 2013
  Regionální řízení zdravotnictví 
  (ve spolupráci se společností Pfizer) 

Únor 2013

 • 28. únor – 1. března 2013
  Právní poradna - Prevence potenciálních právních rizik při poskytování zdravotní péče

  Seminář, jehož cílem bylo pomoci Vám s řešením konkrétních případů, se kterými se setkáváte během Vaší zdravotnické a manažerské praxe a též pomoci prakticky aplikovat vše to, s čím jste se během našich právnicky zaměřených seminářů seznámili. K tomu, aby tento seminář splnil svůj účel, prosíme Vás, abyste se aktivně zapojili do jeho přípravy. Aby Vám mohli právníci co nejlépe pomoci, sdělte nám, prosím, Vaše náměty z následujících oblastí: Zkušenosti s již řešenými stížnostmi, příp. žalobami pacientů vůči poskytovatelům zdravotních služeb; současné právní problémy, které při poskytování zdravotních služeb aktuálně řešíte; Potencionální právní rizika, jež registrujete při poskytování zdravotních služeb podle nové právní úpravy. V případě, že si budete přát, aby Váš námět zůstal anonymní, budeme Vaše přání respektovat. Seminář je určen pro pracovníky ve zdravotnictví.

Listopad 2012

 • 28. listopadu 2012 seminář Aktuální problémy lůžkových zařízení 2012
  Seminář byl pořádán ve spolupráci se společností Pfizer.
 • 21. – 22. listopadu seminář Posuzování přínosu zdravotnických technologií.
  Ministerstvo zdravotnictví připravuje zavést systém oceňování přínosu zdravotnických technologií, na základě kterého by měly být nové léky, zdravotnické prostředky, diagnostické a léčebné metody a screeningové a preventivní postupy zařazovány do systému úhrad z fondu veřejného zdravotního pojištění. V budoucnosti se předpokládá, že by takto byly porovnávány i současně hrazené technologie, tak aby se zvýšila efektivita financován& iacute; českého zdravotnictví z veřejných zdrojů. Seminář má za úkol seznámit vedoucí představitele českých zdravotnických zařízení s navrhovanými postupy implementace zdravotnických technologií v rámci českého systému zdravotní péče a též získat cenné podněty a připomínky od české zdravotnické veřejnosti.

Říjen 2012

 • 25. – 26. října 2012 Podzimní ATB – PCI kurz
  2. následné setkání účastníků vzdělávacího programu Antibiotická politika nemocnic, prevence a kontrola infekcí ve zdravotnických zařízeních pořádané ve spolupráci se společností 3M Česko.

Září 2012

 • 19. září byly v rámci 4. modulu vzdělávacího programu Legislativní změny ve zdravotnictví v roce 2012 slavnostně předány absolventům programu závěrečné diplomy. Vzdělávací program byl pořádán ve spolupráci s firmou Pfizer, Asociací českých a moravských nemocnic, Asociací nemocnic České republiky a Asociací krajských nemocnic.


 • 12. září proběhl seminář s následnou diskusí k metodickým postupům hodnocení zdravotnických technologií. Semináře se zúčastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví, zástupci farmaceutických a dodavatelských společností ve zdravotnictví a zástupci z řad odborníků na problematiku HTA.


Fotoalbum

Kontakt AHCM

Academy of Health Care Management, s.r.o.

Sídlo:
Kartouzská 3274/10
150 00 Praha 5 Smíchov

IČO:28979541
DIČ:CZ28979541

Provozní kancelář

CMC Graduate School of Business
náměstí 5. května 2
250 88 Čelákovice

326 999 135

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Najdete nás

GPS : 50.162769, 14.750966