Xpert Slider

Breadcrumbs

PORADENSTVÍ - consulting

Xpert Tabs

VI. Kongres medicínského práva

Ve spolupráci se společností Medicínského práva připravujeme 6. Kongres medicínského práva, který se koná 30. listopadu - 1. prosince 2017. Více informací nalezneta na www.kongresmp.cz


 

Konference UDRŽITELNOST FINANCOVÁNÍ LÉČEBNÉ PÉČE

27. října 2017 se v Praze uskutečnila konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravoního pojištění. Navázali jsme tak na cyklus devíti setkání s tématikou úhrad nákladné léčebné péče v různých oborech medicíny. 

                    

HLAVNÍ PARTNER KONFERENCE                        PARTNER KONFERENCE

 


V lednu 2018 otevíráme MBA ve zdravotnictví již podruhé na Moravě. Připojte se, právě přijímáme přihlášky

Ve výukových prostorách ostravské fakultní nemocnice v lednu 2018 otevřeme 2. běh programu MBA ve zdravotnictví. Současného 1. běhu se účastní 22 studentů z řad lékařů a manažerů moravských nemocnic. Více informaci vám ráda poskytne paní Věra Čapková (734 516 326, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)


Studenti moravského běhu MBA ve zdravotnictví vyrazili studijně do zahraničí

Studenti moravského MBA ve zdravotnictví navštívili v rámci studia kliniku v barovském Weidenu. Navštívili nejen jednotlivá oddělení a diskutovali s vedením kliniky, ale vyměnili si také vzájemné zkušenosti s poskytováním zdravotní péče v německém a českém prostředí.

Návštěva studentů ostravského MBA ve zdravotnictví bavorské kliniky ve Weidenu


2. běh programu LL.M. v medicínském právu a bioetice otevíráme na jaře 2018. Přihlásit se můžete již nyní.

Právě probíhající studium je studenty 1. běhu velmi kladně hodnoceno. Podívejte se na jejich názor na studium a lektory. Díky špičkovým expertům na oblast medicínského práva a bioetiky se budete moci i vy spolu s dalšími studenty 2. běhu hlouběji ponořit a pochopit úskalí českého zdravotně-právního systému. Více informací.

1. běhu programu LL.M. v medicínském právu a bioetice se účastní 18 posluchačů z řad právníků, lékařů a vedoucích pracovníků nemocnic.


6. června 2017 proběhl 4. modul vzdělávacího programu Neurofarmakologická akademie

48 účastníků z řad lékařů z center pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, zástupci zdravotních pojišťoven i farmakologů se od června 2016 po dobu jednoho roku setkávali v rámci vzdělávacího projektu Neurofarmakologické akademie, který vznikl ve spolupráci Academy of Health Care Management se společností Biogen (Czech Republic) s.r.o. Program si kladl za cíl zlepšit všeobecnou informovanost o farmakoterapii roztroušené sklerózy, možnosti jejího ovlivnění a minimalizace rizika lékových interakcí. Program byl sestaven skupinou odborníků složenou především z vedoucích představitelů klinické farmakologie a klinické farmacie.


II. konference Zdravotnické právo: Současná situace a mezinárodní souvislosti

18. května v pražské vile Grébovka se uskutečnila konference věnovaná současné situaci v oblasti zdravotnického práva. Na konferenci vystoupili nejen čeští významní odborníci na zdravotnické právo (MUDr. Mgr. Jolana Těšinová z Akademie medicínského práva, Mgr. Marek Vácha z Ústavu etiky 3. LF UK a JUDr. Radek Policar z Ministerstva zdravotnictví), ale také zahraniční experti (Prof. Alan Meisel, ředitel programu Master of Studies in Law na University of Pittsburgh School of Law, a Prof. Carol Brown, Emeritní profesor, Stevens Institute of Technology).

 


Návštěva University of Pittsburgh School of Law

Na přelomu března a dubna 2017 MUDr. Oldřich Šubrt a RNDr. Dagmar Glückaufová návštívili University of Pittsburgh School of Law. Zúčastnili se symposia o bioetice a setkali se s odborným garantem programu LL.M. v medicínském právu a bioetice, Prof. Alanem Meiselem, ředitelem Centra pro bioetiku na pittsburghské univerzitě. Dr. Šubrt přednesl studentům přednášku na téma Český zdravotní systém: Lékařská etika a vývoj právního systému po roce 1989.


Seminář Finanční efektivita nemocnice v závislosti na úrovni hygienické péče

Ve dnech 9. – 10. března 2017 jsme v Českém manažerském centru v Čelákovicích uspořádali seminář na téma Finanční efektivita nemocnice v závislosti na úrovni hygienické péče. Semináře se zúčastnilo šest desítek zástupců nemocnic, zejména ředitelů, ekonomických náměstků, hlavních sester a odborníků zabývajících se řízením hygienické péče a kvality. Vystoupili: MUDr. Oldřich Šubrt (AHCM), Ing. Pavel Brůna (Consult Hospital), Doc. MUDr. Miroslav Bartoš (Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci), Ing. Gabriela Franková (Spojená akreditační komise), Ing. Martina Podešťová (VFN) a MUDr. Pavel Turčáni (FN Brno).


Nové trendy v léčbě IBD - současnost a budoucnost

V letošním roce 2017 jsme navázali na loňský soubor seminářů týkající se konfliktu medicíny a ekonomiky. V minulém roce proběhlo na toto téma sedm seminářů, letos jsme 21. února 2017 uspořádali seminář Nové trendy v léčbě IBD - současnost a budoucnost. Na semináři vystoupili: Prof. MUDr. Milan Lukáš (Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP), MUDr. Emília Bartišková (VZP), PharmDr. Ivana Cimalová (Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra), PharmDr. Lenka Vostalová (Státní ústav pro kontrolu léčiv), MUDr. Mgr. Jolana Těšinová (Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva), PhDr. Martina Pfeiferová (Pacientská organizace Pacienti IBD) a MUDr. Jana Skoupá (Czechta Institute).


Seminář Nové léčebné možnosti v hematoonkologii - konflikt medicíny a ekonomiky

Dne 14. října 2016 jsme v pražské Gröbově vile uspořádali seminář Nové léčebné možnosti v hematoonkologii - konflikt medicíny a ekonomiky. Semináře se zúčastnili přední odborníci z oblasti hematoonkologie, zástupci managementu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a Státního ústavu pro kontrolu léčiv a v neposlední řadě zástupci tisku a farmaceutické společnosti. Cílem setkání bylo seznámit účastníky s komplexním pohledem na problematiku dostupnosti nových léčených přípravků v hematoonkologii, vyjasnit vzájemné postoje všech účastníků procesu, které bývají často protichůdné, a najít styčné body ke spolupráci s cílem zajistit pacientům adekvátní léčbu v současných ekonomických podmínkách systému.


Program MBA ve zdravotnictví nově otevřen na severní Moravě

Již od začátku své činnosti považujeme za nejdůležitější výuku programu MBA ve zdravotnictví (Master of Business Administration in Healthcare Management), který vyučujeme na základě pravidel mezinárodně akreditovaných programů pod supervizí dvou amerických univerzit. V současnosti MBA ve zdravotnictví absolvovalo bezmála 200 posluchačů z českých zdravotnických a farmaceutických společností. Výuka až do této doby probíhala vždy v Čelákovicích u Prahy. V minulém roce jsme reagovali na poptávku uskutečnit naši výuku také mimo Prahu a na podzim roku 2016 jsme otevřeli náš tradiční MBA program v moravskoslezském kraji, konkrétně v areálu FN Ostrava. Účastní se ho více jak 20 studentů, 8 manažerů ze 7 nemocnic ze severní Moravy.


1. běh programu LL.M. v OBLASTI MEDICÍNSKÉHO PRÁVA A BIOETIKY

Jediné postgraduální právní studium v ČR specializované na zdravotnickou problematiku, které bylo zahájeno v minulém roce přípravným právním kurzem, na který navazoval manažerský přípravný kurz otevřela Academy of Healthcare Management v lednu 2017 v Praze. Odborným garantem programu je Akademie medicínského práva. Curriculum bylo připraveno ve spolupráci s Prof. Alanem Meiselem, ředitelem programu Master of Studies in Law na University of Pittsburgh School of Law. K otevření tohoto programu nás přesvědčily nejen praktické zkušenosti ze vzdělávacích aktivit pořádaných Academy of Healthcare Management a Akademií medicínského práva, ale i osobní poznatky odborníků z jejich profesní praxe. Studium uchazečům umožní naučit se orientovat ve zdravotnické legislativě a dalších souvisejících zákonech, bezprostředně aplikovat získané vědomosti v konkrétních situacích, vytvářet správně vnitřní předpisy a potřebné formuláře posilující právní ochranu, naučit se účelně argumentovat v situacích právní odpovědnosti, diskutovat medicínsko-právní problémy s lektory a s pravidelnými hosty z řad justice, státního zastupitelství či advokátů. V lednu tohoto roku jsme výuku zahájili v nových prostorech Vily Grébovka, CEELI Institute, Vila Grébovka, Havlíčkovy sady 58, Praha 2 – Vinohrady. S ohledem na velmi kladné ohlasy plánujeme otevření 2. běhu na jaro 2018. Tomu bude předcházet konference s názvem „Zdravotnické právo v ČR - současná situace a mezinárodní souvislosti II", na které mimo jiné opět vystoupí zástupci zahraničních univerzit.


PŘIPRAVUJEME: 30. listopadu - 1. prosince 2017 | Hotel Panorama, Praha

VI. Kongres medicínského práva

Kongres připravujeme ve spolupráci se Společností medicínského práva. Více informací nalezneta na www.kongresmp.cz

 

Konference UDRŽITELNOST FINANCOVÁNÍ LÉČEBNÉ PÉČE

27. října 2017 se v Praze uskutečnila konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravoního pojištění. Navazujeme tak cyklus devíti setkání s tématikou úhrad nákladné léčebné péče v různých oborech medicíny. Konference shrnula výsledky uspořádaných seminářů a také se pokusila přiblížit k řešení situace.

 

                    

HLAVNÍ PARTNER KONFERENCE                        PARTNER KONFERENCE

 

2. - 3. října 2017 | Čelákovice

Zakázkový program z oblasti znalosti vnitřního prostředí nemocnic II

 

22. - 23. června 2017| Čelákovice

Zakázkový program z oblasti znalosti vnitřního prostředí nemocnic I

 

6. června 2017| Praha

4. modul Neurofarmakologické akademie: Specifické skupiny pacientů s RS, lékové interakce farmakoterapie RS

Vzdělávací program jsme pořádali ve spolupráci se společností Biogen (Czech Republic) s.r.o.

1. – 2. června 2017| Praha

8. ročník konference KVALITA – BEZPEČNOST – EFEKTIVITA: Principy efektivního řízení v nemocniční a sociální sféře

Konferenci jsme pořádali ve spolupráci se společností HARTMANN-RICO a.s. a Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s.

18. května 2017 | Praha

II. konference Zdravotnické právo: Současná situace a mezinárodní souvislosti

Konferenci jsme pořádali ve spolupráci s Akademií medicínského práva. Hostem konference bude Prof. Alan Meisel, ředitel Centra pro bioetiku a zdravotnické právo z University of Pittsburgh School of Law, a Prof. Carol Brown ze Stevens Institute of Technology v New Jersey.

7. března 2017| Praha

3. modul Neurofarmakologické akademie: Možnosti ovlivnění farmakoterapie RS

Vzdělávací program jsme pořádali ve spolupráci se společností Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Konference "Zdravotnické právo v ČR - současná situace a mezinárodní souvislosti“

16. června 2016 proběhla konference "Zdravotnické právo v ČR - současná situace a mezinárodní souvislosti". Konference se konala u příležitosti otevření nového programu LL.M. v medicínském právu a bioetice, jehož první běh AHCM otevírá 6. října 2016 pod odbornou garancí Akademie medicínského práva. Na konferenci vystoupili přední odborníci na české medicínské právo a etiku, dr. Jolana Těšinová, dr. Radek Policar, dr. Alena Tobiášová a Mgr. Marek Vácha. Hlavním řečníkem konference byl prof. Alan Meisel, JD., ředitel Centra pro Bioetiku a zdravotnické právo na University of Pittsburgh School of Law, USA. Profesor Meisel se mj. podílel na přípravě curricula progamu LL.M. Konference se zúčastnilo více než 120 osob, převážně právníků a vedoucích pracovníků českých zdravotnických zařízení a farmaceutických společností.

 

 

 


7. ročník konference KVALITA – BEZPEČNOST – EFEKTIVITA

9. – 10. června 2016 se konal 7. ročník konference KVALITA – BEZPEČNOST – EFEKTIVITA aneb Kde hledat úspory a přitom nesnížit kvalitu poskytované péče. Konferenci pořádala společnost HARTMANN-RICO a.s. ve spolupráci s naší akademií a Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Na konferenci vystoupili zástupci státní správy (za Ministerstvo zdravotnictví JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ing. Helena Rögnerová, za Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Linda Maršíková, za Ministerstvo pro místní rozvoj JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler a za kraje Ing. Soňa Měrtlová, Bc. Miroslav Čermák a Mgr. Jana Chovancová), dále zástupci plátců a poskytovatelů (Ing. Martin Bláha, Jana Zadražilová, PharmDr. Ivana Cimalová, Ing. Jan Sembner a další). Nechyběli ani odborníci na ekonomické aspekty zdravotnictví (Ing. Zámečník a Prof. Milan Zelený), na zdravotnické právo (dr. Jolana Těšinová a dr. Ondřej Dostál) a kvalitu ve zdravotnictví (Ing. Gabriela Franková) a dalších 11 řečníků. Konference se zúčastnilo více než 200 osob z řad vedoucích pracovníků ze sociálních a zdravotnických zařízení.


PŘIHLAŠTE SE JIŽ NA 10. ROČNÍK MBA PROGRAMU VE ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÝ BUDE ZÁHÁJEN V KVĚTNU 2017.


Přihláška ke stažení zde


Promoce 8. běhu MBA ve zdravotnictví

Proběhla v Betlémské kapli promoce 13 absolventů 8. běhu studijního programu MBA ve zdravotnictví, který probíhal pod odbornou garancí Auburn University Raymond J. Harbert College of Business. Slavnostní promoce se konala v Betlémské kapli. K absolventům pronesl řeč zástupce Auburn University prof. Christopher Shook, náměstek ministra zdravotnictví prof. MUDr. Josef Vymazal a zástupce Americké ambasády, pan Noah Woodiwiss. Všem absolventům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v osobním i profesionálním životě.


Konference o kompetenci sester u nás a v zahraničí

1. října 2015 Proběhla Konference o kompetenci sester u nás a v zahraničí, kterou AHCM pořádalo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.Konference se zúčastnilo více než 100 pracovníků ve zdravotnictví, především zdravotní sestry. Na konferenci vystoupila Dr. Debra Maloy, která je vedoucí vysokoškolského programu pro samostatně pracující anesteziologické sestry na Texas Wesleyan Univerzity. Zkušenosti ze Spojených států ukazují, že účelně připravený výukový program může připravit kvalifikované sestry takovým způsobem, že pracují v oboru anestezie úplně samostatně i při vedení složitých anesteziologických výkonů. Na konferenci krátce promluvil děkan této univerzity Hector Quintanilla a zástupce Americké ambasády v České republice. Program konference byl koncipován tak, aby ukázal evropské a americké zkušenosti s osamostatněním správně vzdělaných a zaučených zdravotních sester ve srovnání se současnou situací v České republice a se záměry České asociace sester a Ministerstva zdravotnictví.

Program konference ke stažení zde.

Přednáška našeho hosta: 


Tisková zpráva z konference ke stažení zde.

Číslo registrované akce ČAS: 2284/2015


Z návštěvy další partnerské univerzity

V dubnu tohoto roku navštívil MUDr. Oldřich Šubrt a RNDr. Dagmar Glückaufová další partnerskou univerzitu AHCM a to Texas Wesleyan Univerzity, USA. V rámci setkání s prezidentem univerzity byla podepsaná smlouva o plném partnerství přednášejících z obou institucí tak, aby byl vytvořen plnohodnotný mezinárodní MBA program vyučovaný v anglickém jazyce. Fotografie z návštěvy zde.


V pátek 19. prosince 2014

ukončilo své studium dalších 13 posluchačů sedmého ročníku specializovaného programu MBA ve zdravotnictví garantovaného americkou Auburn University v České republice. Slavnostní promoce se konala tradičně v prostorách Betlémské kaple. Kromě ředitele Thomayerovy nemocnice pana Karla Filipa k absolventům promluvil také zástupce Auburn University profesor Christopher Shook a obchodní rada Americké ambasády paní Helen Peterson. Všem našim novým absolventům gratulujeme, připojili se tak ke 130 absolventům tohoto úspěšného programu.


Z návštěvy akademického partnera

V říjnu 2013 navštívil MUDr. Oldřich Šubrt a RNDr. Dagmar Glückaufová Auburn University Raymond J. Harbert College of Business, který je akademickým partnerem Academy of Health Care Management. V rámci tohoto setkání byla domluvena další spolupráce na novém exekutivním programu MBA ve zdravotnictví s mezinárodní účastí. Z tohoto setkání vznikl zajímavý článek více zde.


Mezinárodní MBA program ve zdravotnictví – květen 2014

V květnu 2014 otvíráme nový Mezinarodní MBA program ve zdravotnictví akreditovaný Auburn University, USA. Více informací zde


V pátek 15. listopadu 2013

Ukončilo své studium dalších 14 posluchačů již šestého ročníku specializovaného programu MBA ve zdravotnictví garantovaného americkou Auburn University v České republice.
Slavnostní promoce se konala v prostorách Betlémské kaple. Kromě ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Svatopluka Němečka k absolventům promluvil také zástupce Auburn University profesor Christopher Shook a obchodní rada Americké ambasády pan Stuart Schaag.


Dne 23. května 2013 Academy of Health Care Management

zahájila již sedmý ročník programu MBA ve zdravotnictví. K již bezmála 120 absolventům se letos na podzim připojí další skupina studentů šestého ročníku, kteří budou promovat.

Nové studenty pozdravil profesor Christopher Shook z Auburn University, akademický partner programu MBA ve zdravotnictví, více zde. Ke stažení zde.

Přejeme novým studentům hodně úspěchů ve studiu a nových zážitků, které jim toto studium přinese.


Program MBA ve zdravotnictví má již 116 absolventů

V pátek 7. prosince 2012 ukončilo své studium 22 posluchačů již pátého ročníku specializovaného programu MBA ve zdravotnictví garantovaného americkou Auburn University v České republice. Slavnostní promoce se konala v prostorách Betlémské kaple. Kromě generální ředitelky Ipsen Pharma Beáty Hauser k absolventům promluvila také zástupkyně Auburn University paní Jitka Hilliard a kulturní atašé Americké ambasády paní Sherry Keneson Hall.

>>> číst dále


Návštěva členky akademické rady AHCM, profesorky Sharon Oswald, děkanky College of Business Mississippi State University

Dr. Glückaufová se během své návštěvy setkala s proboštem Jerome Gilbertem a prezidentkou univerzitního senátu Meghan Milleou. Byla též pozvána na oběd ženou prezidenta univerzity, která projevila velký zájem o naše zdravotnictví, specielně pak o nás program MBA ve zdravotnictví. V současné době je v tomto oboru na univerzitě pouze bakalářské studium s tím, že se počítá se zahájením studia postgraduálního. Během své návštěvy měla dr. Glückaufová dvě přednášky, přičemž jedna z nich proběhla ve městě Meridian, ve kterém je soustředěna většina nemocnic státu Mississippi. Z jejího vystoupení přinesla záznam místní televize link


Říjen

 • Návštěva akademického partnera

  V říjnu 2012 navštívil MUDr. Oldřich Šubrt a RNDr. Dagmar Glückaufová Auburn University College of Business, který je akademickým partnerem Academy of Health Care Management. Během této návštěvy je přijal děkan Bill Hardgrave. V rámci tohoto setkání byla domluvena další spolupráce a děkan přislíbil zahájit sedmou kohortu MBA ve zdravotnictví plánovanou na květen 2013. Kromě setkání s děkanem se dr. Glückaufová a dr. Šubrt setkali s Danem Gropperem, proděkanem pro postgraduální a mezinárodní programy, s profesorem Christopherem Shookem, odborným garantem našeho programu MBA ve zdravotnictví a dále s profesory, kteří spolupracují s lektory MBA ve zdravotnictví na přípravě výukových osnov a materiálů. Na tomto setkání byla podepsána smlouva na další období.


Červen 2013

 • 11. – 12. června
  jsme pořádali ve spolupráci se společností Pfizer Česká Republika seminář „Zavádění metodiky Health Technology Assessment v ČR

  Ministerstvo zdravotnictví připravuje zavést systém oceňování přínosu zdravotnických technologií (HTA), na základě kterého by měly být nové léky, zdravotnické prostředky, diagnostické a léčebné metody a screeningové a preventivní postupy zařazovány do systému úhrad z fondu veřejného zdravotního pojištění. V budoucnosti se předpokládá, že by takto byly porovnávány i současně hrazené technologie, tak aby se zvýšila efektivita financování českého zdravotnictví z veřejných zdrojů. Co bude zavedení HTA konkrétně znamenat pro poskytovatele zdravotní péče? Jakým způsobem ovlivní jejich práci? Přijměte naše pozvání na seminář, který Vás seznámí s navrhovanými postupy implementace zdravotnických technologií v rámci českého zdravotnictví.

  Více informací zde.

Květen 2013

 • 10. - 11. května 2013
  Medicínsko - právní seminář „Poskytovatel, plátce péče a odborná společnost - možnosti spolupráce“

  Seminář byl pořádán ve spolupráci se společností Roche s.r.o. a byl zaměřen na aktuální témata poskytování onkologické péče.

Březen 2013

 • 12. - 13. března 2013
  Regionální řízení zdravotnictví 
  (ve spolupráci se společností Pfizer) 

Únor 2013

 • 28. únor – 1. března 2013
  Právní poradna - Prevence potenciálních právních rizik při poskytování zdravotní péče

  Seminář, jehož cílem bylo pomoci Vám s řešením konkrétních případů, se kterými se setkáváte během Vaší zdravotnické a manažerské praxe a též pomoci prakticky aplikovat vše to, s čím jste se během našich právnicky zaměřených seminářů seznámili. K tomu, aby tento seminář splnil svůj účel, prosíme Vás, abyste se aktivně zapojili do jeho přípravy. Aby Vám mohli právníci co nejlépe pomoci, sdělte nám, prosím, Vaše náměty z následujících oblastí: Zkušenosti s již řešenými stížnostmi, příp. žalobami pacientů vůči poskytovatelům zdravotních služeb; současné právní problémy, které při poskytování zdravotních služeb aktuálně řešíte; Potencionální právní rizika, jež registrujete při poskytování zdravotních služeb podle nové právní úpravy. V případě, že si budete přát, aby Váš námět zůstal anonymní, budeme Vaše přání respektovat. Seminář je určen pro pracovníky ve zdravotnictví.

Listopad 2012

 • 28. listopadu 2012 seminář Aktuální problémy lůžkových zařízení 2012
  Seminář byl pořádán ve spolupráci se společností Pfizer.
 • 21. – 22. listopadu seminář Posuzování přínosu zdravotnických technologií.
  Ministerstvo zdravotnictví připravuje zavést systém oceňování přínosu zdravotnických technologií, na základě kterého by měly být nové léky, zdravotnické prostředky, diagnostické a léčebné metody a screeningové a preventivní postupy zařazovány do systému úhrad z fondu veřejného zdravotního pojištění. V budoucnosti se předpokládá, že by takto byly porovnávány i současně hrazené technologie, tak aby se zvýšila efektivita financován& iacute; českého zdravotnictví z veřejných zdrojů. Seminář má za úkol seznámit vedoucí představitele českých zdravotnických zařízení s navrhovanými postupy implementace zdravotnických technologií v rámci českého systému zdravotní péče a též získat cenné podněty a připomínky od české zdravotnické veřejnosti.

Říjen 2012

 • 25. – 26. října 2012 Podzimní ATB – PCI kurz
  2. následné setkání účastníků vzdělávacího programu Antibiotická politika nemocnic, prevence a kontrola infekcí ve zdravotnických zařízeních pořádané ve spolupráci se společností 3M Česko.

Září 2012

 • 19. září byly v rámci 4. modulu vzdělávacího programu Legislativní změny ve zdravotnictví v roce 2012 slavnostně předány absolventům programu závěrečné diplomy. Vzdělávací program byl pořádán ve spolupráci s firmou Pfizer, Asociací českých a moravských nemocnic, Asociací nemocnic České republiky a Asociací krajských nemocnic.


 • 12. září proběhl seminář s následnou diskusí k metodickým postupům hodnocení zdravotnických technologií. Semináře se zúčastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví, zástupci farmaceutických a dodavatelských společností ve zdravotnictví a zástupci z řad odborníků na problematiku HTA.


Fotoalbum

Kontakt AHCM

Academy of Health Care Management, s.r.o.

Sídlo:
Kartouzská 3274/10
150 00 Praha 5 Smíchov

IČO:28979541
DIČ:CZ28979541

Provozní kancelář

CMC Graduate School of Business
náměstí 5. května 2
250 88 Čelákovice

326 999 135

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Najdete nás

GPS : 50.162769, 14.750966