Posts in LL.M. v medicínském právu a bioetice

Konference na téma zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování

25.9.2019 Posted by Konference a semináře, LL.M. v medicínském právu a bioetice, MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Konference na téma zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování”

Pro naše absolventy a širokou veřejnost připravujeme na 14. května 2020 v Praze konferenci s mezinárodní účastí na téma „Zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování / eHealth, elektronizace, telemedicína a umělá inteligence.

Na podzim 2020 zahajujeme 3. běh programu LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví

25.9.2019 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Na podzim 2020 zahajujeme 3. běh programu LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví”

Velké množství přijímaných zdravotnických právních předpisů a jejich časté novelizace, různorodost právních výkladů a absence sjednocujících stanovisek relevantních institucí a ucelených vzdělávacích programů či kurzů zaměřených na medicínsko-právní aspekty, nás vedlo k tomu zahájit postgraduální studium LL.M. v oblasti medicínského práva, bioetiky a GDPR ve zdravotnictví.

Curriculum tohoto programu jsme vytvořili ve spolupráci s Akademií medicínského práva a pod záštitou profesora Alana Meisela, ředitele Centra pro bioetiku a zdravotnické právo na University of Pittsburgh School of Law, který pro posluchače během studia několikrát přednášel. Lektory tohoto programu jsou přední čeští odborníci z oblasti medicínského práva a etiky.

Nedílnou součástí výuky jsou praktická řešení reálných situací, kterých neustále přibývá. Naším cílem je ulehčit budoucím účastníkům tohoto programu orientaci ve složitém systému poskytování zdravotních služeb, v medicínském právu a v aktuální judikatuře ve zdravotnictví.

Na jaře 2018 ukončilo studium LL.M. v medicínském právu a bioetice 20 posluchačů, jejich graduace proběhne za účasti zástupce amerického vyslanectví a za přítomnosti prof. Meisela dne 20. dubna v Grébovce.

Vzhledem k ohlasu, který tento program u posluchačů způsobil a vzhledem ke vzrůstající potřebě řešit stále častější složité problémy medicínského práva, rozhodli jsme se otevřít 3. běh programu LL.M. v medicínském právu a bioetice na podzim 2020. Zájemci o studium mohou zasílat své přihlášky paní Věře Čapkové, e-mail: capkova@ahcm.cz, tel. 734 516 326.

Promoce nových absolventů vzdělávacích programů AHCM

25.9.2019 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice, MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Promoce nových absolventů vzdělávacích programů AHCM”

Na konci roku 2019 a v první polovině roku 2020 ukončí své studium další posluchači programů MBA ve zdravotnictví a LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví. Jejich úsilí bude završeno slavností promocí v reprezentativním prostředí Betlémské kaple dne 15. května 2020.

Rozšířili jsme výuku programu LL.M. v medicínském právu a bioetice o Ochranu osobních údajů (GDPR) ve zdravotnictví.

8.8.2018 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Rozšířili jsme výuku programu LL.M. v medicínském právu a bioetice o Ochranu osobních údajů (GDPR) ve zdravotnictví.”

Potřebujete si ujasnit a doplnit znalosti o ochraně osobních údajů (GDPR)? Rychle se zorientovat v úskalích GDPR ve státních i soukromých ordinacích, nemocnicích nebo jiných zdravotnických zařízeních, státní, krajské nebo obecní zdravotní a sociální správě? Rozšířili jsme výuku programu LL.M. v medicínském právu a bioetice o Ochranu osobních údajů (GDPR) ve zdravotnictví.Provedeme Vás tím, jak GDPR implementovat v prostředí zdravotnictví a přitom získat nejen komplexní znalosti v medicínském právu, ale prohloubit si i znalosti na pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) a compliance manažera ve zdravotnictví (CCO). Získáte kompetence, jak připravit nové a upravit stávající směrnice, procedury a povinnosti, které stanoví obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Účastníci profesního studijního programu LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví obdrží po úspěšném absolvování 6 odborných bloků certifikát odborné způsobilosti pro pracovní pozice Data Protection Officer (DPO) a Chief Compliance Officer (CCO).

Program LL.M. je postgraduální právnické studium v České republice specializované na zdravotnickou problematiku včetně GDPR. Je určeno nejen právníkům, ale i osobám s jiným předchozím vysokoškolským vzděláním jakéhokoliv směru, minimálně bakalářského typu. Program nabízí komplexní vzdělávání s vysokým počtem kontaktních hodin a umožní posluchačům učit se od předních českých i zahraničních odborníků na medicínské právo, bioetiku a ochranu osobních údajů (GDPR). V rámci výuky vystoupí guestspeakeři z Úřadu pro ochranu osobních údajů, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a další.

Zájemci o studium mohou zasílat své přihlášky paní Věře Čapkové, e-mail: capkova@ahcm.cz, tel. 734 516 326.

Proběhla promoce studentů 1. běhu programu LL.M. v medicínském právu a bioetice

20.6.2018 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Proběhla promoce studentů 1. běhu programu LL.M. v medicínském právu a bioetice”

Dne 20. dubna 2018 byl slavnostně ukončen první běh programu LL.M. v medicínském právu a bioetice. Slavnostní promoce proběhla v krásných novorenesančních prostorách vily Grébovka za přítomnosti představitelů Academy of Health Care Management, lektorského sboru a hostů z Americké ambasády. Absolventům za účasti přihlížejících rodinných příslušníků byly slavnostně předány jejich zasloužené diplomy.
Ještě jednou bychom rádi pogratulovali všem absolventům k úspěšnému zakončení studia a zároveň bychom jim chtěli popřát mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

III. konference ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO – současná situace a mezinárodní souvislosti

20.4.2018 Posted by Konference a semináře, LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “III. konference ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO – současná situace a mezinárodní souvislosti”

Dne 19. dubna 2018 jsme pořádali ve spolupráci s Akademií medicínského práva III. konferenci Zdravotnické právo – současná situace a mezinárodní souvislosti. Letos mezi hosty konference přivítáme profesora Alana Meisela, ředitele Centra pro  bioetiku a zdravotnické právo z Pittsburské univerzity, významného českého právníka JUDr. Tomáše Sokola, ředitelku Akademie medicínského práva MUDr. JUDr. Jolanu Těšinovou, legislativního náměstka Ministerstva zdravotnictví JUDr. Radka Policara a personální a právní náměstkyni JUDr. Alenu Tobiášovou. přednosta Ústavu etiky a humanitních studí 3. LF UK Mgr. Marek Vácha a předseda správní rady AHCM MUDr. Oldřich Šubrt. Konferenci jsme pořádali na počest úspěšného ukončení 1. běhu programu LL.M. v medicínském právu a bioetice.

2. běh programu LL.M. v medicínském právu a bioetice otevíráme na jaře 2018. Přihlásit se můžete již nyní.

25.9.2017 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “2. běh programu LL.M. v medicínském právu a bioetice otevíráme na jaře 2018. Přihlásit se můžete již nyní.”

Právě probíhající studium je studenty 1. běhu velmi kladně hodnoceno. Podívejte se na jejich názor na studium a lektory. Díky špičkovým expertům na oblast medicínského práva a bioetiky budete moci i vy spolu s dalšími studenty 2. běhu hlouběji poznat český medicínsko-právní systém. Více informací.

Návštěva University of Pittsburgh School of Law

10.4.2017 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Návštěva University of Pittsburgh School of Law”

Na přelomu března a dubna 2017 MUDr. Oldřich Šubrt a RNDr. Dagmar Glückaufová návštívili University of Pittsburgh School of Law. Zúčastnili se symposia o bioetice a setkali se s odborným garantem programu LL.M. v medicínském právu a bioetice, Prof. Alanem Meiselem, ředitelem Centra pro bioetiku na pittsburghské univerzitě. Dr. Šubrt přednesl studentům přednášku na téma Český zdravotní systém: Lékařská etika a vývoj právního systému po roce 1989.

Zahájen 1. běh programu LL.M. v OBLASTI MEDICÍNSKÉHO PRÁVA A BIOETIKY

25.1.2017 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Zahájen 1. běh programu LL.M. v OBLASTI MEDICÍNSKÉHO PRÁVA A BIOETIKY”

Jediné postgraduální právní studium v ČR specializované na zdravotnickou problematiku, které bylo zahájeno v minulém roce přípravným právním a manažerským kurzem, otevřela Academy of Healthcare Management v lednu 2017 v Praze. Odborným garantem programu je Akademie medicínského práva. Curriculum bylo připraveno ve spolupráci s Prof. Alanem Meiselem, ředitelem programu Master of Studies in Law na University of Pittsburgh School of Law. K otevření tohoto programu nás přesvědčily nejen praktické zkušenosti ze vzdělávacích aktivit pořádaných Academy of Healthcare Management a Akademií medicínského práva, ale i osobní poznatky odborníků z jejich profesní praxe. Studium uchazečům umožní naučit se orientovat ve zdravotnické legislativě a dalších souvisejících zákonech, bezprostředně aplikovat získané vědomosti v konkrétních situacích, vytvářet správně vnitřní předpisy a potřebné formuláře posilující právní ochranu, naučit se účelně argumentovat v situacích právní odpovědnosti, diskutovat medicínsko-právní problémy s lektory a s pravidelnými hosty z řad justice, státního zastupitelství či advokátů. V lednu tohoto roku jsme výuku zahájili v nových prostorách Vily Grébovka, CEELI Institute, na pražských Vinohradech. S ohledem na velmi kladné ohlasy plánujeme otevření 2. běhu na jaro 2018. Tomu bude předcházet konference s názvem „Zdravotnické právo v ČR – současná situace a mezinárodní souvislosti II“, na které mimo jiné opět vystoupí zástupci zahraničních univerzit.