Posts in MBA ve zdravotnictví

Konference na téma zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování

25.9.2019 Posted by Konference a semináře, LL.M. v medicínském právu a bioetice, MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Konference na téma zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování”

Pro naše absolventy a širokou veřejnost připravujeme na 14. května 2020 v Praze konferenci s mezinárodní účastí na téma „Zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování / eHealth, elektronizace, telemedicína a umělá inteligence.

Promoce nových absolventů vzdělávacích programů AHCM

25.9.2019 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice, MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Promoce nových absolventů vzdělávacích programů AHCM”

Na konci roku 2019 a v první polovině roku 2020 ukončí své studium další posluchači programů MBA ve zdravotnictví a LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví. Jejich úsilí bude završeno slavností promocí v reprezentativním prostředí Betlémské kaple dne 15. května 2020.

Současní posluchači mají opět možnost porovnat české zdravotnictví se zahraničním

25.9.2019 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Současní posluchači mají opět možnost porovnat české zdravotnictví se zahraničním”

Součástí výuky MBA ve zdravotnictví je návštěva  zahraničního zdravotnického zařízení. Současní posluchači budou mít opět možnost porovnat české zdravotnictví se zahraničním. V rámci studia navštíví v listopadu a v prosinci 2019 kliniku v bavorském Weidenu a budou si moci prohlédnout nejen jednotlivá oddělení a diskutovat s vedením kliniky, ale vyměnit si také vzájemné zkušenosti s poskytováním zdravotní péče v německém a českém prostředí.

4. října 2019 zahajujeme v Brně další běh MBA ve zdravotnictví

19.7.2019 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “4. října 2019 zahajujeme v Brně další běh MBA ve zdravotnictví”

Rádi bychom Vás informovali, že v říjnu tohoto roku zahajujeme v Brně další běh studia MBA ve zdravotnictví. Rádi bychom Vás upozornili na možnost obsadit poslední volná místa.          

Výuka bude opět probíhat v prostorách Fakultní nemocnice Brno (Dětská nemocnice, ul. Černopolní), a to jedenkrát měsíčně vždy v pátek a sobotu po dobu 18 měsíců. Více informací naleznete na http://ahcm.cz/mbabrno/

K přednostem programu MBA  ve zdravotnictví patří:

  • Každý modul je kompletně zaměřen na specifika řízení v prostředí českého zdravotnictví
  • Výuka probíhá na základě pravidel mezinárodně akreditovaných programů pod supervizí americké univerzity Texas Wesleyan University School of Business Administration
  • Program je akreditovaný MŠMT k získání nové kvalifikace a ke zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace
  • Součástí výuky je studijní výjezd do německého zdravotnického zařízení
  • Veškeré učebnice, které studenti obdrží, jsou zahrnuty v ceně školného
  • Výuku vedou zkušení profesoři a lektoři, odborníci se zkušenostmi z managementu ve zdravotnictví, spojující teoretické a akademické zkušenosti s řízením zdravotnictví
  • Šestnáctileté zkušenosti pracovníků Akademie v oblasti manažerského vzdělávání zdravotnických pracovníků. Čerpáme ze zkušeností jak českých odborníků, tak i odborníků z USA.

MBA ve zdravotnictví absolvovalo více bezmála tři stovky posluchačů ze zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a farmaceutických společností.

Pokud budete mít některé dotazy k tomuto programu, rádi Vám je zodpovíme na tel. číslech 724 129 720 a 602 469 882.

Proběhla další konference na aktuální téma proočkovanosti obyvatelstva

11.4.2019 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Proběhla další konference na aktuální téma proočkovanosti obyvatelstva”

Dne 10. dubna 2019 se v Praze uskutečnila již druhá konference “Proočkovanost obyvatelstva v ČR – právní a organizační otázky”, kterou pořádala Academy of Health Care Management.

V první části konference věnované nově připravované legislativě, která má za cíl umožnit odškodňování případných nežádoucích účinků spojených s očkováním, vystoupili zástupci ministerstva zdravotnictví (náměstek ministra Prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D.), Státního ústavu pro kontrolu léčiv (MUDr. Petra Kaftanová) a odborníků na medicínské právo (MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. , Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.). Řečníci se shodli, že jde o krok správným směrem a navrhovaná legislativní úprava by měla přispět k lepšímu vnímání povinného očkování širokou veřejností. Ministerstvo s touto legislativní iniciativou přichází ve chvíli, kdy proočkovanost, včetně povinných očkování, v České republice klesá a roste počet případů infekčních onemocnění, kterým by bylo možné očkováním předejít (např. spalničky). Legislativa by mohla být schválena již v průběhu druhé poloviny letošního roku.

Druhá část konference byla věnována diskuzi o možnostech rozšíření hrazeného očkování o některé další vakcíny. V průběhu tohoto bloku vystoupili lékaři, zástupci zdravotních pojišťoven a farmakoekonomové. Mezi nejvíce diskutované oblasti, kterým se odborníci věnovali, patřily především očkování proti klíšťové encefalitidě a očkování proti meningokokovým onemocněním.

Je alarmující, že počet případů klíšťové encefalitidy (KE) v ČR stále roste. Česká republika bohužel zaujímá první místo v počtu případů klíšťové encefalitidy v EU. Účastníci se shodli, že jedním z důvodů rostoucího rizika a počtu případů je nízká proočkovanost populace ČR. Na příkladu zemí, kde je toto očkování hrazené (např. Rakousko) je prokázáno, že díky vysoké proočkovanosti došlo k dramatickému poklesu počtu onemocnění.  Na základě stoupajícího počtu onemocnění KE byla zavedena úhrada vakcíny proti klíšťové encefalitidě (v základním pojištění) ve Švýcarsku. Od března tohoto roku přistoupilo k zavedení hrazení vakcíny proti KE také Slovinsko.

Dalším očkováním, u kterého se účastníci shodli na důležitosti úhrady, je očkování proti meningokokovým infekcím. Vystoupení primářky MUDr. Hany Roháčové z Nemocnice na Bulovce ukázalo rozsah nebezpečí meningokokové infekce, které patří k nejnebezpečnějším infekcím, v jejichž důsledku v řadě případů pacient umírá nebo si odnáší do dalšího života těžké trvalé následky.

Zástupci zdravotních pojišťoven ve svém vystoupení vyjádřili svou připravenost diskutovat o úhradě vakcín proti klíšťové encefalitidě a meningokokovým onemocněním, nicméně zdůraznili, ze primární v této věci bude politické rozhodnutí.

Závěr konference byl věnován nutnosti zvýšené motivace praktických lékařů (ať již dospělých tak i dětských) zdravotními pojišťovnami k aktivnímu přístupu ke zvýšení proočkovanosti obyvatelstva.

Setkání bylo účastníky velmi pozitivně hodnoceno.

Zahájení MBA ve zdravotnictví v Brně

1.8.2018 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Zahájení MBA ve zdravotnictví v Brně”

Významnou náplní Academy of Health Care Management je program MBA ve zdravotnictví, který vyučujeme na základě pravidel mezinárodně akreditovaných programů pod supervizí americké univerzity. V současnosti MBA ve zdravotnictví absolvovalo více než 200 posluchačů z českých zdravotnických a farmaceutických společností a zdravotních pojišťoven. Tento program jsme zahájili v roce 2008 a v současné době bude probíhat již 10. ročník studia.

V minulém roce poprvé obdrželo titul MBA v oblasti zdravotnického managementu 21 posluchačů našeho regionálního programu, který se konal ve Fakultní nemocnici Ostrava. V současné době probíhá v Ostravě další běh tohoto programu.

21. září zahajujeme program MBA ve zdravotnictví v Brně. Pokud máte o studium zájem, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte. Bližší informace vám ráda poskytne paní Jarmila Krupičková (krupickova@ahcm.cz, 326 999 135, 724 129 720).

Zahájili jsme 10. ročník programu MBA ve zdravotnictví.

21.5.2018 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Zahájili jsme 10. ročník programu MBA ve zdravotnictví.”

Academy of Health Care Management v květnu 2018 zahájila 10. běh programu MBA ve zdravotnictví. Výuka probíhá v nádherném prostředí Vily Grébovky na pražských Vinohradech. Novým uchazečům nabízíme možnost připojit se ke stávajícím studentům 10. běhu do 31. srpna 2018. Více informací o studiu žádejte u paní Věry Čapkové, tel. 734 516 326, e-mail: capkova@ahcm.cz.

Promoce MBA ve zdravotnictví

9.12.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Promoce MBA ve zdravotnictví”

V pátek 8. prosince 2017 ukončilo své studium 53 posluchačů programu MBA ve zdravotnictví garantovaného americkou Texas Wesleyan University. Slavnostní promoce se konala v prostorách Betlémské kaple. K absolventům promluvil profesor Hector Quintanilla, děkan School of Business Administration na Texas Wesleyan University, pan Zdeněk Svoboda, zástupce Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice, doc. MUDr. Miroslav Bartoš, bývalý dlouholetý ředitel Ústřední vojenské nemocnice, MUDr. Oldřich Šubrt, předseda správní rady AHCM, a RNDr. Dagmar Glückaufová, předsedkyně akademické rady AHCM.

Všem absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů!

Promující absolventi:

Lucie Cikrtová, marketing manager, Novo Nordisk s.r.o.

Věra Červová, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Katarína Bučková, jednatel, Oční centrum AGEL s.r.o.

Hana Bílková Franková, vedoucí oddělení klinické mikrobiologie, Laboratoře AGEL a.s.

Jiří Fiedler, zástupce primáře Neurochirurgického oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Dagmar Gleichová, vedoucí referent-hlavní účetní, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ivana Hořeňovská, Finance Business Partner Central Europe, AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Martin Hrabovský, předseda představentstva, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Anna Kultová, vrchní sestra kardiocentrum KCHO, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Lenka Kulíšková, předsedkyně představenstva, Laboratoře AGEL a.s.

Edita Klavíková, vrchní sestra chirurgického oddělení, Nemocnice Strakonice, a.s.

Jiří Klimeš, Health Economics & Outcomes Research Manager, Novartis s.r.o.

Lenka Klímová, vrchní sestra, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Tomáš Kocourek, sekundární lékař, Středomoravská nemocniční a.s. – o.z. Nemocnice Přerov

Michal Kršek, vedoucí oddělení, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha

Jitka Kopcová, vedoucí finanční a materiálové účtárny, Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Bohdana Břegová, vrchní setra Interní kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava

Pavel Fojtík, předseda představenstva, Kardiologické centrum AGEL a.s.

Vladimír Grabowski, tajemník předsedy představenstva, AGEL a.s.

Erika Hanjová Fukasová, vrchní sestra kliniky onkologické, Fakultní nemocnice Ostrava

Vladimír Ječmínek, zástupce primáře pro LP Trauma centra, Fakultní nemocnice Ostrava

Iva Kajfoszová, ekonomicko-personální náměstek, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Ivo Kasperčík, vedoucí laboratoře, Laboratoře AGEL a.s.

Karla Kočí, vrchní sestra Neurochirurgické kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava

Petr Liškář, ekonom a místopředseda představenstva, Nemocnice Podlesí a.s.

Artur Lukša, člen představenstva pro oblast Moravy, Dopravní zdravotnictví a.s.

Tereza Lyčková, vedoucí oddělení, Útvar náměstkyně pro personální řízení, Fakultní nemocnice Ostrava

Jaroslav Maceček, primář gastroenterologického oddělení, Středomoravská nemocniční a.s.

Jiří Martinek, náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj

Petr Matoušek, zástupce přednosty pro LP Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava

Hana Medřická, primářka Oddělení dětské neurologie, Fakultní nemocnice Ostrava

Martin Paciorek, primář Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky, Fakultní nemocnice Ostrava

Alice Ručková, člen představenstva, Nemocnice Český Těšín

Václav Sobek, chirurgicko-traumatologické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Jiří Stránský, přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice Ostrava

Simona Szusciková, manažer ošetřovatelské péče pověřený personálním řízením, Nemocnice Podlesí a.s.

Ondřej Zela, vedoucí lékař lůžkové stanice Interna IV., Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

27. října 2017 proběhla konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění

30.10.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “27. října 2017 proběhla konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění”

Dne 27. října 2017 se v Praze uskutečnila konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění. Konferenci pořádala Academy of Health Care Management.

Konference navázala na cyklus devíti seminářů zaměřených na problematiku úhrad nákladné a centrové léčebné péče v oblasti onkologie, dermatologie, revmatologie, interní medicíny, kardiologie a gastroenterologie. Všechny tyto semináře beze zbytku ukázaly, že otázka hrazení moderní nákladné a centrové léčby je vysoce aktuální a několik let čeká na koncepční řešení.

Začátek konference se věnoval právnímu vymezení nároku pacienta na nejvhodnější dostupnou péči. Probíhající diskuze byla velmi konkrétní a věcná, emeritní ústavní soudce JUDr. Jiří Nykodým, poskytl ústavní pohled a nastínil klíčová ustanovení platných obecně právních předpisů. A protože by právo mělo naslouchat pacientům a medicíně, konference se neobešla bez pacientského pohledu a lékařských odborných sdělení. Ke každodenní lékařské praxi v českém právním rámci se poté vyjádřili zástupci zákonodárců, zdravotnické exekutivy a managementu veřejného zdravotního pojištění. Závěrečná diskuze se věnovala východiskům řešení. Ta se však v budoucnu neobejdou bez změny právní úpravy.

Tak, jak je u Academy of Health Care Management zvykem, zpracovává po každém konferenci a semináři hodnocení účastníků. Účastníci konference zvláště pozitivně zhodnotili vystoupení emeritního ústavního soudce a ocenili, že konference přinesla řadu podnětů na zamyšlenou, ale i odpovědi na některé velice kontroverzní problémy, se kterými se všichni lékaři potýkají. Účastníci také pořadatele vyzvali k dalšímu pokračování, které by přispělo k řešení kontroverzních otázek.

V lednu 2018 byl zahájen druhý běh regionálního MBA ve zdravotnictví v Ostravě

25.10.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “V lednu 2018 byl zahájen druhý běh regionálního MBA ve zdravotnictví v Ostravě”

Ve výukových prostorách ostravské fakultní nemocnice v lednu 2018 jsme zahájili 2. běh programu MBA ve zdravotnictví. Více informací vám ráda poskytne paní Věra Čapková (734 516 326, capkova@ahcm.cz).

Zahraniční spolupráce součástí výuky – studenti MBA programu navštívili špičkové zdravotnické zařízení v Německu

25.6.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Zahraniční spolupráce součástí výuky – studenti MBA programu navštívili špičkové zdravotnické zařízení v Německu”

Studenti moravského MBA ve zdravotnictví navštívili v rámci studia kliniku v barovském Weidenu. Navštívili nejen jednotlivá oddělení a diskutovali s vedením kliniky, ale vyměnili si také vzájemné zkušenosti s poskytováním zdravotní péče v německém a českém prostředí.

Program MBA ve zdravotnictví nově otevřen na severní Moravě

25.12.2016 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Program MBA ve zdravotnictví nově otevřen na severní Moravě”

Již od začátku své činnosti považujeme za nejdůležitější výuku programu MBA ve zdravotnictví (Master of Business Administration in Healthcare Management), který vyučujeme na základě pravidel mezinárodně akreditovaných programů pod supervizí dvou amerických univerzit. V současnosti MBA ve zdravotnictví absolvovalo bezmála 200 posluchačů z českých zdravotnických a farmaceutických společností. Výuka až do této doby probíhala vždy v Čelákovicích u Prahy. V minulém roce jsme reagovali na poptávku uskutečnit naši výuku také mimo Prahu a na podzim roku 2016 jsme otevřeli náš tradiční MBA program v moravskoslezském kraji, konkrétně v areálu FN Ostrava. 1. moravského běhu se účastní 21 studentů.