Posts in MBA ve zdravotnictví

V září 2018 studenti opět pojedou v rámci výuky na německou kliniku ve Weidenu

10.8.2018 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “V září 2018 studenti opět pojedou v rámci výuky na německou kliniku ve Weidenu”

Součástí výuky MBA ve zdravotnictví je návštěva  zahraničního zdravotnického zařízení. Současní posluchači budou mít opět možnost porovnat české zdravotnictví se zahraničním. V rámci studia navštíví kliniku v bavorské Weidenu a budou si moci prohlédnout nejen jednotlivá oddělení a diskutovat s vedením kliniky, ale vyměnit si také vzájemné zkušenosti s poskytováním zdravotní péče v německém a českém prostředí.

Zahájení MBA ve zdravotnictví v Brně

1.8.2018 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Zahájení MBA ve zdravotnictví v Brně”

Významnou náplní Academy of Health Care Management je program MBA ve zdravotnictví, který vyučujeme na základě pravidel mezinárodně akreditovaných programů pod supervizí americké univerzity. V současnosti MBA ve zdravotnictví absolvovalo více než 200 posluchačů z českých zdravotnických a farmaceutických společností a zdravotních pojišťoven. Tento program jsme zahájili v roce 2008 a v současné době bude probíhat již 10. ročník studia.

V minulém roce poprvé obdrželo titul MBA v oblasti zdravotnického managementu 21 posluchačů našeho regionálního programu, který se konal ve Fakultní nemocnici Ostrava. V současné době probíhá v Ostravě další běh tohoto programu.

21. září zahajujeme program MBA ve zdravotnictví v Brně. Pokud máte o studium zájem, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte. Bližší informace vám ráda poskytne paní Jarmila Krupičková (krupickova@ahcm.cz, 326 999 135, 724 129 720).

Zahájili jsme 10. ročník programu MBA ve zdravotnictví.

21.5.2018 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Zahájili jsme 10. ročník programu MBA ve zdravotnictví.”

Academy of Health Care Management v květnu 2018 zahájila 10. běh programu MBA ve zdravotnictví. Výuka probíhá v nádherném prostředí Vily Grébovky na pražských Vinohradech. Novým uchazečům nabízíme možnost připojit se ke stávajícím studentům 10. běhu do 31. srpna 2018. Více informací o studiu žádejte u paní Věry Čapkové, tel. 734 516 326, e-mail: capkova@ahcm.cz.

Promoce MBA ve zdravotnictví

9.12.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Promoce MBA ve zdravotnictví”

V pátek 8. prosince 2017 ukončilo své studium 53 posluchačů programu MBA ve zdravotnictví garantovaného americkou Texas Wesleyan University. Slavnostní promoce se konala v prostorách Betlémské kaple. K absolventům promluvil profesor Hector Quintanilla, děkan School of Business Administration na Texas Wesleyan University, pan Zdeněk Svoboda, zástupce Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice, doc. MUDr. Miroslav Bartoš, bývalý dlouholetý ředitel Ústřední vojenské nemocnice, MUDr. Oldřich Šubrt, předseda správní rady AHCM, a RNDr. Dagmar Glückaufová, předsedkyně akademické rady AHCM.

Všem absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů!

Promující absolventi:

Lucie Cikrtová, marketing manager, Novo Nordisk s.r.o.

Věra Červová, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Katarína Bučková, jednatel, Oční centrum AGEL s.r.o.

Hana Bílková Franková, vedoucí oddělení klinické mikrobiologie, Laboratoře AGEL a.s.

Jiří Fiedler, zástupce primáře Neurochirurgického oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Dagmar Gleichová, vedoucí referent-hlavní účetní, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ivana Hořeňovská, Finance Business Partner Central Europe, AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Martin Hrabovský, předseda představentstva, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Anna Kultová, vrchní sestra kardiocentrum KCHO, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Lenka Kulíšková, předsedkyně představenstva, Laboratoře AGEL a.s.

Edita Klavíková, vrchní sestra chirurgického oddělení, Nemocnice Strakonice, a.s.

Jiří Klimeš, Health Economics & Outcomes Research Manager, Novartis s.r.o.

Lenka Klímová, vrchní sestra, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Tomáš Kocourek, sekundární lékař, Středomoravská nemocniční a.s. – o.z. Nemocnice Přerov

Michal Kršek, vedoucí oddělení, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha

Jitka Kopcová, vedoucí finanční a materiálové účtárny, Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Bohdana Břegová, vrchní setra Interní kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava

Pavel Fojtík, předseda představenstva, Kardiologické centrum AGEL a.s.

Vladimír Grabowski, tajemník předsedy představenstva, AGEL a.s.

Erika Hanjová Fukasová, vrchní sestra kliniky onkologické, Fakultní nemocnice Ostrava

Vladimír Ječmínek, zástupce primáře pro LP Trauma centra, Fakultní nemocnice Ostrava

Iva Kajfoszová, ekonomicko-personální náměstek, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Ivo Kasperčík, vedoucí laboratoře, Laboratoře AGEL a.s.

Karla Kočí, vrchní sestra Neurochirurgické kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava

Petr Liškář, ekonom a místopředseda představenstva, Nemocnice Podlesí a.s.

Artur Lukša, člen představenstva pro oblast Moravy, Dopravní zdravotnictví a.s.

Tereza Lyčková, vedoucí oddělení, Útvar náměstkyně pro personální řízení, Fakultní nemocnice Ostrava

Jaroslav Maceček, primář gastroenterologického oddělení, Středomoravská nemocniční a.s.

Jiří Martinek, náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj

Petr Matoušek, zástupce přednosty pro LP Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava

Hana Medřická, primářka Oddělení dětské neurologie, Fakultní nemocnice Ostrava

Martin Paciorek, primář Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky, Fakultní nemocnice Ostrava

Alice Ručková, člen představenstva, Nemocnice Český Těšín

Václav Sobek, chirurgicko-traumatologické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Jiří Stránský, přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice Ostrava

Simona Szusciková, manažer ošetřovatelské péče pověřený personálním řízením, Nemocnice Podlesí a.s.

Ondřej Zela, vedoucí lékař lůžkové stanice Interna IV., Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

27. října 2017 proběhla konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění

30.10.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “27. října 2017 proběhla konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění”

Dne 27. října 2017 se v Praze uskutečnila konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění. Konferenci pořádala Academy of Health Care Management.

Konference navázala na cyklus devíti seminářů zaměřených na problematiku úhrad nákladné a centrové léčebné péče v oblasti onkologie, dermatologie, revmatologie, interní medicíny, kardiologie a gastroenterologie. Všechny tyto semináře beze zbytku ukázaly, že otázka hrazení moderní nákladné a centrové léčby je vysoce aktuální a několik let čeká na koncepční řešení.

Začátek konference se věnoval právnímu vymezení nároku pacienta na nejvhodnější dostupnou péči. Probíhající diskuze byla velmi konkrétní a věcná, emeritní ústavní soudce JUDr. Jiří Nykodým, poskytl ústavní pohled a nastínil klíčová ustanovení platných obecně právních předpisů. A protože by právo mělo naslouchat pacientům a medicíně, konference se neobešla bez pacientského pohledu a lékařských odborných sdělení. Ke každodenní lékařské praxi v českém právním rámci se poté vyjádřili zástupci zákonodárců, zdravotnické exekutivy a managementu veřejného zdravotního pojištění. Závěrečná diskuze se věnovala východiskům řešení. Ta se však v budoucnu neobejdou bez změny právní úpravy.

Tak, jak je u Academy of Health Care Management zvykem, zpracovává po každém konferenci a semináři hodnocení účastníků. Účastníci konference zvláště pozitivně zhodnotili vystoupení emeritního ústavního soudce a ocenili, že konference přinesla řadu podnětů na zamyšlenou, ale i odpovědi na některé velice kontroverzní problémy, se kterými se všichni lékaři potýkají. Účastníci také pořadatele vyzvali k dalšímu pokračování, které by přispělo k řešení kontroverzních otázek.

V lednu 2018 byl zahájen druhý běh regionálního MBA ve zdravotnictví v Ostravě

25.10.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “V lednu 2018 byl zahájen druhý běh regionálního MBA ve zdravotnictví v Ostravě”

Ve výukových prostorách ostravské fakultní nemocnice v lednu 2018 jsme zahájili 2. běh programu MBA ve zdravotnictví. Více informací vám ráda poskytne paní Věra Čapková (734 516 326, capkova@ahcm.cz).

Zahraniční spolupráce součástí výuky – studenti MBA programu navštívili špičkové zdravotnické zařízení v Německu

25.6.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Zahraniční spolupráce součástí výuky – studenti MBA programu navštívili špičkové zdravotnické zařízení v Německu”

Studenti moravského MBA ve zdravotnictví navštívili v rámci studia kliniku v barovském Weidenu. Navštívili nejen jednotlivá oddělení a diskutovali s vedením kliniky, ale vyměnili si také vzájemné zkušenosti s poskytováním zdravotní péče v německém a českém prostředí.

Program MBA ve zdravotnictví nově otevřen na severní Moravě

25.12.2016 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Program MBA ve zdravotnictví nově otevřen na severní Moravě”

Již od začátku své činnosti považujeme za nejdůležitější výuku programu MBA ve zdravotnictví (Master of Business Administration in Healthcare Management), který vyučujeme na základě pravidel mezinárodně akreditovaných programů pod supervizí dvou amerických univerzit. V současnosti MBA ve zdravotnictví absolvovalo bezmála 200 posluchačů z českých zdravotnických a farmaceutických společností. Výuka až do této doby probíhala vždy v Čelákovicích u Prahy. V minulém roce jsme reagovali na poptávku uskutečnit naši výuku také mimo Prahu a na podzim roku 2016 jsme otevřeli náš tradiční MBA program v moravskoslezském kraji, konkrétně v areálu FN Ostrava. 1. moravského běhu se účastní 21 studentů.