Konference

Problematika nízké proočkovanosti v České republice v rámci nepovinných očkování

11. října 2018, Hotel STEP, Malletova 1141/4, Praha 9

Úvodní slovo

V České republice není v současné době nastaven systém monitorování rozsahu vakcinačních programů v oblasti nepovinných očkování. V podstatě nevíme, jaká je proočkovanost populace a odborná veřejnost tak není schopna cíleně zamířit preventivní opatření. Pokládáme proto za účelné umožnit diskuzi vedoucí ke zlepšení této situace. Konference se také bude zabývat situací související s nízkou proočkovaností zdravotnického personálu. Vystoupí představitelé státní správy, odborné veřejnosti, poskytovatelů, plátců a odborníci z oblasti farmakoekonomie.

Věříme, že Vás obsah konference zaujme a budeme Vás moci na ni přivítat.

Za přípravný výbor konference

RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc., předsedkyně akademické rady Academy of Health Care Management

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, předseda správní rady Academy of Health Care Management

Program konference

BLOK I. 10:00 – 11:20:  | ÚVOD

Důvody nízké proočkovanosti v oblasti nepovinných očkování v ČR z pohledu odborníka – co by mohlo být implementováno ze zemí, kde je vysoká míra proočkovanosti?
MUDr. Jan Kynčl, PhD., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Státní zdravotní ústav, představitel ČR v Poradním sboru European Centre for Disease Prevention and Control

Analýza situace v oblasti nepovinných očkování ČR – ekonomické dopady
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. ředitel, Institut pro zdravotní ekonomiku a Technology Assessment

Strategie Ministerstva zdravotnictví ke zvýšení proočkovanosti v oblasti nepovinných očkování
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Co můžeme udělat pro větší dostupnost nepovinných očkování v souladu s doporučeními WHO
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., poslanec, člen Výboru pro zdravotnictví PČR

DISKUZE

11:20 – 11:35      Přestávka

BLOK II. 11:35 – 12:50

Můj život a očkování
Andrea Brzobohatá, členka Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR

Přístup k očkování v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Cyril Mucha, člen výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Vakcinace v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost
MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

Problematika nízké proočkovanosti seniorů v České republice a cesty ke zlepšení situace
MUDr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů České republiky

DISKUZE

12:50 – 13:40      Oběd

BLOK III. 13:40 -15:00 

Problematika vakcinace z pohledu VZP
Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Jak řešit problémy s neproočkovaností zdravotnického personálu
MUDr. Lenka Hobzová, nemocniční hygienik, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nepovinná očkování zaměstnanců – zkušenosti ze Škoda Auto a.s.
Doc. MUDr. Miroslav Bartoš CSc., docent Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

DISKUZE

Organizační informace

Doprava, parkování, ubytování

Doprava:

Autem: K hotelu se autem dostanete ulice Vysočanská nebo Spojovací (viz mapka dopravy)

Autobusem: Blízko hotelu je autobusová zastávka „Skloněná“ (bus č. 136), který zastavuje například na metru Vysočanská, Flora, Opatov či Letňany.

Parkování:

Vedle hotelu je parkovací dům se 150 místy. Parkovné činí 100 Kč/den, případně je možné parkovat na parkovištích v areálu hotelu.

Ubytování:

Zvýhodněná nabídka ubytování pro účastníky konference:
2.090 Kč / jednolůžkový pokoj se snídaní
2.190 Kč/ dvoulůžkový pokoj se snídaní
Rezervaci ubytování provádějte pouze přes e-mailový kontakt hotel@hotelstep.cz a uveďte heslo „Konference AHCM“.
Adresa hotelu: Malletova 1141/4, Praha 9

PARTNEŘI KONFERENCE

Hlavní partner

Partner

Partner

Copyright 2017  všechna práva vyhrazena.