Zveme Vás na 2. pracovní konferenci ze série Udržitelnost financování zdravotní péče

Dostupnost a financování ambulantní péče

11. prosince 2019 od 9:30 hodin

Hotel STEP, Malletova 1141/4, Praha 9

Úvodní slovo

Vzdělávací platforma Academy of Health Care Management se dlouhodobě zabývá problematikou financování zdravotnictví. Vnímáme financování jako základní nástroj pro řízení zdravotnického systému, uplatňování vlivu státu a občanů a pro podporu priorit ve struktuře lékařské péče.

Za téměř třicet let od doby, kdy byl postupně odstraněn centrální dirigistický systém, stanoveny ceny výkonů a zavedeno veřejné zdravotní pojištění, dochází průběžně k menším či větším změnám, ale jasná pravidla vycházející z dlouhodobého konceptu nevidíme.

Chtěli bychom na nepolitickém fóru diskutovat otázky ambulantní péče jak z pohledu pacientů, tak zdravotníků, ale i pojišťoven a státu, a společně hledat prioritní úkoly pro vývoj financování, aby ambulantní péče byla dostupná, odborná, koordinovaná, komplexní a aby financování podporovalo moderní trendy využívající eHealth, koordinovaný multioborový přístup a dobrou návaznost na další segmenty zdravotnictví.

Kvalitní čeští zdravotníci a česká společnost alokující do systému veřejného zdravotního pojištění více než 300 miliard korun si zaslouží jistě kvalitnější a propracovanější systém financování, který zvýší efektivitu a úspěšnost české medicíny a lépe ohodnotí přínosné postupy a obětavou péči.

Za přípravný výbor se těší na setkání

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA
předseda správní rady
Academy of Health Care Management

RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc.
předsedkyně správní rady
Academy of Health Care Management

Řečníci

Jana Pelouchová

tajemnice European Cancer Patient Coalition, předsedkyně pacientské organizace Diagnóza leukémie, člen Pacientské rady na Ministerstvu zdravotnictví

Petr Šonka

předseda
Svaz praktických lékařů ČR

Zorjan Jojko

předseda
Sdružení ambulantních specialistů České republiky, o.s. 

Ilona Hülleová

předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

Svatopluk Býma

předseda
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

David Šmehlík

náměstek ředitele pro zdravotní péči
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

MUDr. Ludek Hrdlicka -  Gastroenterologie - ochoroby jicnu, zaludku, dvanactniku, tenkeho a tlusteho streva
onemoci jater, zlucniku, zlucovych cest a slinivky brisni. Radi se sem i tzv. funkcni zazivaci poruchy a malabsorp (MUDr. Ludek Hrdlicka -  Gas

Luděk Hrdlička

předseda sekce ambulantních gastroenterologů
Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

Miroslav Jankůj

vedoucí oddělení ambulantních zdravotnických zařízení
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Lenka Poliaková

ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pavel Kostka

místopředseda
Sdružení ambulantních specialistů České republiky, o.s. 

Markéta Benešová

ředitelka zdravotnického odboru
Vojenská zdravotní pojišťovna 

Michal Krejsta

generální ředitel
sítě očních klinik LEXUM a.s.

Pavel Pafko

emeritní přednosta
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

Program

9:30 – 11:15  Blok I. Ambulantní péče – její dostupnost a koordinace

Dostupnost zdravotní péče a očekávání z pohledu pacientů

Jana Pelouchová, European Cancer Patient Coalition 

Role praktických lékařů v zajištění primární péče

MUDr. Petr Šonka, Svaz praktických lékařů ČR

Postavení ambulantních specialistů v zajištění dostupnosti ambulantních služeb

MUDr. Zorjan Jojko, Sdružení ambulantních specialistů České republiky, o.s. 

Problematika zajištění dostupnosti dětských ambulantních lékařů, pohled do budoucna, co lze očekávat

MUDr. Ilona Hülleová, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 

Reforma primární péče z pohledu odborné společnosti

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. , Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Dostupnost primární péče z pohledu VZP – zónace 

Ing. David Šmehlík, MHA, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

11:15 – 11:30 Přestávka

11:30 – 12:45 BLOK II – Financování ambulantní péče

Jak optimálně nastavit úhrady ambulantní péče, aby se zajistila co nejvyšší kvalita péče a dostatečná dostupnost pro pacienty. Plusy a mínusy současného nastavení úhradových mechanismů ambulantní péče.

Financování zdravotních služeb z pohledu ambulantních specialistů

MUDr. Zorjan Jojko, Sdružení ambulantních specialistů České republiky, o.s. 

Jak udržet dostupnost a kvalitu stomatologické péče z prostředků v.z.p.

Zástupce České stomatologické komory

Dostupnost gynekologické péče a změny ve financování

Zástupce Sdružení soukromých gynekologů

Problematika očního lékařství a zajištění kvality služeb ve vztahu k financování z v.z.p.

PharmDr. Michal Krejsta, MBA , Oční klinika LEXUM

Problematika zajištění péče z pohledu gastroenterologů

MUDr. Luděk Hrdlička, Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

Financování ambulantního segmentu z pohledu VZP

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D., Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

12:45 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:00 BLOK III. Jak udržet optimální dostupnost a financování zdravotních služeb v ambulantním segmentu pro budoucí generaci 

Zajištění dostupnosti a financování zdravotních služeb v ambulantním segmentu

Ing. et Ing. Lenka Poliaková, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vize budoucí optimální organizace péče v ambulantním segmentu

Ing. Markéta Benešová, Vojenská  zdravotní pojišťovna  ČR

MUDr. Petr Šonka, Svaz praktických lékařů ČR

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

MUDr. Ilona Hülleová, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., Společnost všeobecného lékařství
ČLS JEP

MUDr. Pavel Kostka, Sdružení ambulantních specialistů České republiky

Organizační informace

Účastnický poplatek

2.000 Kč

(+ 21% DPH)

Způsob úhrady:
Bankovním převodem
po vystavení faktury ze strany pořadatele:
Academy of Health Care Management s.r.o.

Kartouzská 3274/10, Praha 5 – Smíchov
IČO: 28979541, DIČ: CZ28979541

Registrace

Registrovat se můžete on-line kliknutím na registrační formulář, případě e-mailem na krupickova@ahcm.cz nebo telefonicky: 724 125 720, 326 999 135.

Doprava, parkování, ubytování

Doprava:

Autem: K hotelu se autem dostanete ulice Vysočanská nebo Spojovací (viz mapka dopravy)

Autobusem: Blízko hotelu je autobusová zastávka „Skloněná“ (autobus č. 136), který zastavuje například na metru Vysočanská, Flora, Opatov či Letňany.

Parkování:

Vedle hotelu je parkovací dům se 150 místy. Parkovné v parkovacím domě činí 100 Kč/den, případně je možné parkovat na parkovištích v areálu hotelu.

Ubytování:

Zvýhodněná nabídka ubytování pro účastníky konference:
1.890 Kč / jednolůžkový pokoj se snídaní
2.090 Kč/ dvoulůžkový pokoj se snídaní
Rezervaci ubytování provádějte pouze přes e-mailový kontakt rezervace@hotelstep.cz a uveďte heslo „Health“.
Adresa hotelu: Malletova 1141/4, Praha 9