II. výroční konference

Udržitelnost financování léčebné péče

Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění

26. října 2018, Hotel STEP, Malletova 1141/4, Praha 9

Úvodní slovo

Rychlý rozvoj medicíny, který umožňuje výrazné zlepšování výsledků léčby, klade vysoké nároky na celý proces registrace, oceňování přínosů nových technologií a jejich zařazování do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění.  Za rok, který uběhl od I. konference AHCM na toto téma, se podařilo vyřešit přípravu zákona o úhradách zdravotních prostředků a proběhla široká diskuse o úhradách léčiv. MZČR,  SÚKL, VZP i další veřejné zdravotní pojišťovny výrazně posunuly celý proces tak, že jsme svědky exaktnějšího, rychlejšího a spravedlivějšího rozhodování.
II. výroční konference na téma „Udržitelnost financování léčebné péče/Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění“ chce přispět k seznámení široké zdravotnické veřejnosti s úpravami a změnami, kterých se podařilo dosáhnout a též upozornit nedostatky, které přetrvávají, a hlavně záměry státní správy i Poslanecké sněmovny pro blízkou budoucnost.

Program konference

BLOK I. 9:30 – 10:30  | NOVÝ ZÁKON O ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH

JUDr. Jakub Král, Ph.D.
koordinátor pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mgr. Irena Storová
ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv

DISKUZE

10:30 – 10:45      Přestávka

BLOK II. 11:15 – 12:00  | SOUČASNÉ PŘEDSTAVY O FINANCOVÁNÍ NÁKLADNÉ LÉČBY

Ing. Helena Rögnerová
náměstkyně pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ing. David Šmehlík, MHA
náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

PharmDr. Ivana Cimalová, MBA
ředitelka Odboru zdravotnického, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

DISKUZE

12:00 – 13:00      Oběd

BLOK III. 13:00 – 14:30 PŘETRVÁVAJÍCÍ PROBLÉMY VE FINANCOVÁNÍ NÁKLADNÉ LÉČBY

Ing. Miroslav Zámečník
partner, Boston Venture Central Europe, s.r.o.

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH

Mgr. Libor Štajer
Partner, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Václav Krása
předseda, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

DISKUZE

BLOK IV. 14:30 -15:30 DISKUSNÍ PANEL „CO SE DOKÁZALO A JAK DÁL…“  

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.
přednostka Ústavu sociální medicíny a medicínského práva 1. LF UK

Ing. Zdeněk Kabátek
ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
Předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PČR

Ing. Helena Rögnerová

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH

Mgr. Libor Štajer 

Mgr. Václav Krása

PARTNEŘI KONFERENCE

Hlavní partner

Partner

Copyright 2017  všechna práva vyhrazena.