Proběhne další konference na velice aktuální téma proočkovanosti obyvatelstva (10. dubna 2019)

27.3.2019 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Proběhne další konference na velice aktuální téma proočkovanosti obyvatelstva (10. dubna 2019)”

Vzhledem ke stále aktuálnější problematice nízké proočkovanosti v České republice jsme se rozhodli pokračovat v debatě na toto téma. 10. dubna 2019 proběhne konference Proočkovanost obyvatelstva v ČR – právní a organizační otázky.

Konference bude věnována právnickým otázkám, zejména novému zákonu o odškodňování za komplikace spojené s očkováním, a možnostem zvýšení zainteresovanosti ambulantních lékařů.

Na konferenci vystoupí:

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví ČR, předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP

MUDr. Petra Kaftanová, odborná posuzovatelka, odbor farmakovigilance, Státní ústav pro kontrolu léčiv

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., vedoucí Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky, Ústav státu a práva Akademie věd ČR

JUDr. Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., náměstkyně pro léčebně-preventivní péči, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce

MUDr. Pavla Křížová, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., ředitel, Institut pro zdravotní ekonomiku a Technology Assessment

Ing. Ladislav Friedrich, CSc., president Svazu zdravotních pojišťoven ČR

MUDr. Ludmila Macháčková, vedoucí oddělení ambulantních zdravotnických zařízení, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, člen výboru Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, místopředsekyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP

MUDr. Jiří Bartoš, člen výboru, Sdružení praktických lékařů ČR