Proběhla 2. pracovní konference na téma Dostupnost a financování ambulantní péče (11. prosince 2019)

12.12.2019 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Proběhla 2. pracovní konference na téma Dostupnost a financování ambulantní péče (11. prosince 2019)”

11. prosince se konala 2. pracovní konference z cyklu Udržitelnost financování zdravotní péče / Dostupnost a financování ambulantní péče.

Naším cílem bylo na nepolitickém fóru diskutovat otázky ambulantní péče jak z pohledu pacientů, tak zdravotníků, ale i pojišťoven a státu, a společně hledat prioritní úkoly pro vývoj financování, aby ambulantní péče byla dostupná, odborná, koordinovaná, komplexní a aby financování podporovalo moderní trendy využívající eHealth, koordinovaný multioborový přístup a dobrou návaznost na další segmenty zdravotnictví.

Kvalitní čeští zdravotníci a česká společnost alokující do systému veřejného zdravotního pojištění více než 300 miliard korun si zaslouží jistě kvalitnější a propracovanější systém financování, který zvýší efektivitu a úspěšnost české medicíny a lépe ohodnotí přínosné postupy a obětavou péči.

VYSTOUPILI:
Ing. Markéta Benešová, ředitelka zdravotnického odboru, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
MUDr. Luděk Hrdlička, předseda sekce ambulantních gastroenterologů, Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D., vedoucí oddělení ambulantních zdravotnických zařízení, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
MUDr. Zorjan Jojko, předseda, Sdružení ambulantních specialistů České republiky, o.s.
MUDr. Pavel Kostka, místopředseda, Sdružení ambulantních specialistů České republiky, o.s.
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel sítě očních klinik Lexum a.s.
Jana Pelouchová, tajemnice European Cancer Patient Coalition
Ing. et Ing. Lenka Poliaková, ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
MUDr. Petr Šonka, předseda, Svaz praktických lékařů ČR