21. června proběhla 2. pracovní konference Návrhy nutných legislativních úprav v oblasti úhrad léků a zdravotnických prostředků

22.6.2018 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “21. června proběhla 2. pracovní konference Návrhy nutných legislativních úprav v oblasti úhrad léků a zdravotnických prostředků”

Dne 21. června 2018 se konala 2. pracovní konference “Návrhy nutných legislativních úprav v oblasti úhrad léků a zdravotnických prostředků”. Konference se zúčastnilo 140 zástupců odborné veřejnosti, pacientských organizací, managementu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, farmaceutických společností, státní správy a tisku.
První část konference byla věnována mezinárodnímu pohledu na problematiku hrazení nákladné léčby. V rámci první části vystoupil čestný host konference, doktor Frank Heimig, ředitel německého institutu pro DRG systém (InEK), MUDr. Oldřich Šubrt z AHCM a docent Filip Křepelka z Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Druhá část konference byla zejména zaměřena na prezentace aktuálního stavu přípravy legislativních úprav v oblasti úhrad zdravotnických prostředků a léků. Své příspěvky přednesli zástupci státní správy – Mgr. Filip Vrubel, dr. Jakub Král a poslanec Daniel Pawlas. Mgr. Jan Kříž a Dr. Jolana Těšinová doplnili tuto část konference příspěvky z oblasti využití „paragrafu 16“ a dopadu současné judikatury na pacienta.
Třetí, odpolední blok přednášek byl zaměřen na ekonomickou část financování nákladné péče. Dr. Šubrt přednesl návrhy, kde najít rezervy v českém zdravotnictví pro financování nákladné léčby. Ing. Pavel Brůna upozornil na neprůhledná pravidla financování a dr. Tomáš Doležal z Institutu pro zdravotní ekonomiku a Technology Assessment přinesl inspiraci pro nové způsoby hodnocení přínosu nákladné péče. Ing. Jiří Mrázek ze Všeobecné zdravotní pojišťovny sdílel důležité informace o nákladových datech specializovaných center.
V rámci konference bylo věnováno dostatek času na dotazy účastníků, během dopoledního i odpoledního času proběhly panelové diskuze.

Konference byla účastníky velmi kladně hodnocena. Vybíráme z jejich hodnocení:

“Konference se věnovala jako vždy aktuálním tématům ve zdravotnictví a zprostředkuje, tak přenos důležitých informací ze současného dění v legislativním procesu. Prezentace jednotlivých účastníků jsou na velmi vysoké odborné úrovni a následující panelové diskuse jsou dobrým prostředím pro nacházení dalších možností a postupů, jak zvýšit efektivitu ve zdravotnictví. Střet rozdílných názorů přispívá k hledání kompromisů. Děkujeme za přípravu a organizaci.”

“Velmi zajímavá, užitečná, výborně organizovaná v příjemném prostředí, erudovaní řečníci, příležitost poznat se s účastníky legislativních procesů.”

“Úroveň této konference (i předchozí ke shodnému tématu) považuji za velmi dobrou. Potřeba diskuze nad problematickými tématy je žádoucí. Značně přínosným je sdělení názorů zainteresovaných stran.”

“Konference se mně velice líbila, program měl velmi zajímavá témata, přednášející byli dobře vybráni k dané problematice, byli ve svých prezentacích konkrétní, podávali obohacující někdy až překvapivé informace…”

Cílem iniciativy Academy of Health Care Management je vyvinout kontinuální tlak na všechny složky zdravotnického systému, aby byla zachována vysoká úroveň české medicíny nejen z hlediska kvality, ale i dostupnosti inovativní léčby. Jde nám o spravedlivý přístup k různým skupinám nemocných, stejně jako k různým regionům České republiky. Kladením důrazu na zavedení pravidel chceme zvýšit úroveň a transparentnost české medicíny, která je neřešením výše uvedených problémů ohrožena.

Na 26. října připravujeme letos třetí a poslední  z oblasti legislativních úprav hrazení léků a zdravotnických prostředků. Program a bližší informace o konferenci budou včas zveřejněny na našem webu v sekci “Semináře a konference“.