27. října 2017 proběhla konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění

30.10.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “27. října 2017 proběhla konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění”

Dne 27. října 2017 se v Praze uskutečnila konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění. Konferenci pořádala Academy of Health Care Management.

Konference navázala na cyklus devíti seminářů zaměřených na problematiku úhrad nákladné a centrové léčebné péče v oblasti onkologie, dermatologie, revmatologie, interní medicíny, kardiologie a gastroenterologie. Všechny tyto semináře beze zbytku ukázaly, že otázka hrazení moderní nákladné a centrové léčby je vysoce aktuální a několik let čeká na koncepční řešení.

Začátek konference se věnoval právnímu vymezení nároku pacienta na nejvhodnější dostupnou péči. Probíhající diskuze byla velmi konkrétní a věcná, emeritní ústavní soudce JUDr. Jiří Nykodým, poskytl ústavní pohled a nastínil klíčová ustanovení platných obecně právních předpisů. A protože by právo mělo naslouchat pacientům a medicíně, konference se neobešla bez pacientského pohledu a lékařských odborných sdělení. Ke každodenní lékařské praxi v českém právním rámci se poté vyjádřili zástupci zákonodárců, zdravotnické exekutivy a managementu veřejného zdravotního pojištění. Závěrečná diskuze se věnovala východiskům řešení. Ta se však v budoucnu neobejdou bez změny právní úpravy.

Tak, jak je u Academy of Health Care Management zvykem, zpracovává po každém konferenci a semináři hodnocení účastníků. Účastníci konference zvláště pozitivně zhodnotili vystoupení emeritního ústavního soudce a ocenili, že konference přinesla řadu podnětů na zamyšlenou, ale i odpovědi na některé velice kontroverzní problémy, se kterými se všichni lékaři potýkají. Účastníci také pořadatele vyzvali k dalšímu pokračování, které by přispělo k řešení kontroverzních otázek.