6. června 2017 proběhl 4. modul vzdělávacího programu Neurofarmakologická akademie

7.6.2017 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “6. června 2017 proběhl 4. modul vzdělávacího programu Neurofarmakologická akademie”

48 účastníků z řad lékařů z center pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, zástupci zdravotních pojišťoven i farmakologů se od června 2016 po dobu jednoho roku setkávali v rámci vzdělávacího projektu Neurofarmakologické akademie, který vznikl ve spolupráci Academy of Health Care Management se společností Biogen (Czech Republic) s.r.o. Program si kladl za cíl zlepšit všeobecnou informovanost o farmakoterapii roztroušené sklerózy, možnosti jejího ovlivnění a minimalizace rizika lékových interakcí. Program byl sestaven skupinou odborníků složenou především z vedoucích představitelů klinické farmakologie a klinické farmacie.