dagmar

RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc.

Předsedkyně akademické rady

gluckaufova@ahcm.cz

“Záleží nám kvalitě poskytovaného vzdělávání. Složení akademické rady zajišťuje, aby poznatky předávané studentům měly mezinárodní platnost.”

Členové akademické rady

oswald-e1508242428243
Prof. Sharon Oswald, PhD.

Členka akademické rady AHCM

Dean, College of Business
Mississippi State University

Quintanilla2
Prof. Hector Quintanilla, PhD., CPA

Člen akademické rady AHCM

Dean, School of Business Administration
Texas Wesleyan University

shook2-e1508243303202
Prof. Christopher Shook, PhD.

Člen akademické rady AHCM

Russel Professor of Management and Chair of the Management Department
Auburn University

harris2
Prof. Stanley Harris, PhD.

Člen akademické rady AHCM

Associate Dean for Graduate and International Programs
Auburn University College of Business

tesinova
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.

Členka akademické rady AHCM

Ředitelka Akademie medicínského práva
Přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva

Akad_rada_Brusati
Prof. Luca G. Brusati, Ph.D.

Člen akademické rady AHCM

Professor of Management and Scientific Coordinator
LAREM, Udine University

Copyright 2017  všechna práva vyhrazena.