Naši absolventi

Naši absolventi zastávají široké spektrum funkcí. Někteří pracují jako zdravotničtí manažeři, jiní zastávají funkce ve státním sektoru, další působí ve farmaceutických a dodavatelských společnostech, zatímco jiní se díky studiu MBA ve zdravotnictví prosadili v zahraničí.

Mezi naše absolventy patří:

MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA

kardiochirurg, Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce

Prof. MUDr. Petr Cetkovský PhD., MBA

ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze

R. Korbel
Bc. Radek Korbel, MBA

ředitel Sanofi Genzyme Republic & Slovakia

M. Brillová
Mgr. Bc. Marie Brilová, MBA

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

R. Koudele
MUDr. Roman Koudele, MBA

ředitel Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

PharmDr. Ivana Cimalová, MBA

ředitelka zdravotnického odboru Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

ředitel Nemocnice Strakonice, a.s.

M. Hora
Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

přednosta Urologické kliniky LF UK a Fakultní nemocnice v Plzni

Z. Paluch
Doc. MUDr. Paluch Zoltán, PhD., MBA

přednosta Farmakologického ústavu 2. LF UK

M. Bolcek
Ing. Martin Bolcek, MBA

finanční ředitel Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.

M. Holly
MUDr. Martin Hollý, MBA

ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice

S. Petranek
MUDr. Ing. Svojmil Petránek CSc., MBA

primář neurologického oddělení Nemocnice Na Bulovce

Copyright 2017  všechna práva vyhrazena.