Posts in LL.M. v medicínském právu a bioetice

AHCM oslavila 10 let

5.3.2020 Posted by Konference a semináře, LL.M. v medicínském právu a bioetice, MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “AHCM oslavila 10 let”

Naše akademie v tomto roce slaví 10 let své činnosti. Za tuto dobu jsme se stali stabilní respektovanou společností, která se zabývá širokou škálou vzdělávacích a poradenských aktivit ve zdravotnictví. Naše programy MBA a LL.M. již absolvovalo více než 300 studentů a dalších šedesát bude graduovat letos v květnu. Kromě postgraduálního vzdělávání věnuje se AHCM organizaci konferencí, seminářů a workshopů s tématikou aktuálních otázek ve zdravotnictví. Tyto akce se staly důležitými místy pro setkávání aktivních pracovníků z různých oblastí zdravotnictví a jejich závěry jistě přispěly k rozvoji zdravotnictví v České republice.

4. března 2020 jsme desetileté výročí oslavili spolu s kolegy, partnery a přáteli Akademie koncertem pražského symfonického orchestru FOK „Pocta vodě“ v Obecním domě. Po koncertu proběhlo přátelské setkání a raut.

Děkujeme všem našim partnerům, přátelům a spolupracovníkům za jejich spolupráci, přízeň a podporu!

Rozhovor Medical Tribune s MUDr. Oldřichem Šubrtem po skončení konference Udržitelnost financování zdravotní péče, 31. října 2019

20.11.2019 Posted by Konference a semináře, LL.M. v medicínském právu a bioetice, MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Rozhovor Medical Tribune s MUDr. Oldřichem Šubrtem po skončení konference Udržitelnost financování zdravotní péče, 31. října 2019”

Medical Tribune 23/2019
19.11.2019 12:32
Zdroj: MT
Autor: MUDr. Marta Šimůnková

Po ukončení programu konference Udržitelnost financování zdravotní péče – financování nemocnic poskytl ředitel pořádající Academy of Health Care Management, MUDr. Oldřich Šubrt rozhovor Medical Tribune, v němž shrnul základní sdělení odborného setkání.

  • Z jakého důvodu takové konference pořádáte?

Dnešní konference se konala v rámci dlouhodobého projektu, v němž sledujeme financování jednotlivých segmentů zdravotnictví. Nejde pouze o peníze jako takové, ale i o kvalitu poskytované péče. Před několika lety jsme začali s monitorováním nákladné péče. Nebylo transparentní, které drahé léčivé přípravky se hradí a které nikoli. Na našich konferencích se scházejí zainteresovaní odborníci bez politiků, což jim poskytuje příležitost k otevřené diskusi.

  • Na řadu přišly nemocnice…

Ano, tento rok jsme uspořádali konferenci věnovanou udržitelnosti financování nemocnic. To je stále velké téma pro odborníky, kteří vítají možnost otevřeně a pravdivě se k danému tématu vyjádřit. Považuji konferenci za úspěšnou, protože se podtrhla dlouhodobě neřešená témata. Potvrzuje se, že nejbolestivějším místem financování českých nemocnic je politický vliv na tok financí. Málokteré segmenty české ekonomiky nebo státní správy jsou tak ovlivňovány politickými rozhodnutími jako zdravotnictví.

  • Jak vnímáte dohodovací řízení a následný postup na nátlak politiků?

Velmi negativně je hodnocen tlak lobbistických skupin na zvýšení úhrad v roce 2020. Po měsících jednání v rámci dohodovacího řízení, kdy došlo v naprosté většině segmentů poskytovatelů zdravotní péče ke kompromisní dohodě, přišla skupina lidí z politických stran, která nemá znalosti o mechanismech financování zdravotnictví. Bohužel se k tomu přidala Česká lékařská komora a zdravotnické odbory (tzv. Krizový štáb 9 proti kolapsu ve zdravotnictví). Již si zvykly, že do dohody mezi zaměstnavateli a plátci vnášejí rozkol. Česká lékařská komora a odbory mají vyvíjet nátlak na zaměstnavatele, aby poskytli zaměstnancům více peněz. Ministr nemůže zajistit více financí pro zdravotnictví, když na ně v kapsách plátců (zdravotních pojišťoven) není, může maximálně dohlédnout, aby byly zohledněny priority státní zdravotní politiky. Změny přicházející po ukončení dohodovacího řízení jsou většinou náhodné a populistické.

  • Vidíte řešení této situace?

Vše je o vyjednávání mezi zaměstnanci a managmenty zdravotnických zařízení. Jde o to, aby došli k řešení, které bude vyhovovat oběma stranám. Zaměstnanci mohou přijít s návrhem optimalizace pracovních postupů, používání materiálu, zvýšení efektivity na pracovišti, které přinesou úspory, a pak mohou účinně požadovat část úspor na navýšení platů. Tím si mohou vydělat mnohem více než veřejnými proklamacemi. Pro fungování zdravotnictví je nekoncepční populistická ingerence politiků velmi škodlivá.

  • Na konferenci se velmi často hovořilo o DRG. Co můžete k tomuto tématu uvést?

Druhou zásadní věcí je rozkolísání metodiky financování zdravotnictví. Existuje značná nerovnováha: jsou segmenty podfinancované, ale i naopak. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR sbírá data, ale měl by být vyvinut tlak, aby byla tato data zohledněna rychleji. Zástupce slovenského úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami představil projekt, díky němuž je na Slovensku DRG po čtyřech letech dále než my po dvaceti letech opakovaného „restartu“.

  • Jak vnímáte téma sítě nemocnic vs. dostupnosti zdravotní péče?

Jistě, třetím velkým tématem je síť nemocnic. Populisté tvrdí, že všichni musejí dostat smlouvy s plátci, zdravotní péče musí být dostupná dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu i v té nejzapadlejší vesničce. Nikdo nechce slyšet, že daleko efektivnější nejen z ekonomického hlediska, ale – a především – z hlediska kvality poskytované zdravotní péče bude méně nemocnic špičkově vybavených jak přístrojově, tak personálně, než vysoký počet nemocnic, které v důsledku svého stavu i personálního vybavení nemohou poskytovat dostatečně kvalitní péči. Lidé jsou schopni to pochopit. Každý občan si přeje, aby jemu i jeho blízkým byla poskytnuta ta nejlepší zdravotní péče. Zahraniční příklady by nás měly motivovat k restrukturalizaci sítě zdravotnických zařízení. Tento proces je nutné odpolitizovat a přijmout objektivní fakta. Zatím je tento proces živelný a zanikají některá oddělení nebo celé nemocnice akutní péče kvůli problémům s personálem nebo s financováním.

  • Postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví je podle mnoha expertů důvodem, proč mladí odcházejí. Souhlasíte s tím?

Již třicet let hovoříme o reformě vzdělávání. Porovnáme‑li postgraduální vzdělávací systém ihned po pádu komunismu a v současnosti, musíme přiznat, že systém postgraduálního vzdělávání je nyní daleko horší. Systém je zbytečně složitý. V dobrém úmyslu se založil systém akreditovaných nemocnic, které jsou jako jediné evaluované poskytovat vzdělávání v rámci postgraduální přípravy. Ve zmíněných nemocnicích se však neprovádí tolik úkonů, které jsou předepsány pro získání kvalifikace, natož aby k nim byli absolventi v postgraduální přípravě připuštěni a mohli je provádět. Už ti, kteří tyto atestační podmínky připravovali, museli vědět, že je nelze dodržet. Jasné je, že v případě, kdy se od samého počátku vše nemusí dodržovat, vznikne chaos. To je velkou překážkou získání atestace. Mateřské zdravotnické zařízení musí platit lékaře v době přípravy na jiných pracovištích, mladí lékaři musejí pracovat v cizích nemocnicích a často se dostanou k praktickému provedení výkonu pro předatestační přípravu v menší frekvenci než na domácím pracovišti.

To je jeden z důvodů, proč mladí lékaři nechtějí být zaměstnáni v menších nemocnicích, protože z tohoto místa je jejich přístup ke získání kvalifikace velmi komplikovaný. To staví menší nemocnice do velmi nevýhodné pozice, protože musejí nabídnou lepší finanční ohodnocení, aby mladého lékaře získaly. V současnosti je složité získat základní atestaci.

 

Konference na téma zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování

25.9.2019 Posted by Konference a semináře, LL.M. v medicínském právu a bioetice, MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Konference na téma zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování”

Pro naše absolventy a širokou veřejnost připravujeme na 4. června 2020 v Praze konferenci s mezinárodní účastí na téma “Zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování / eHealth, elektronizace, telemedicína a umělá inteligence.

Na podzim 2020 zahajujeme 3. běh programu LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví

25.9.2019 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Na podzim 2020 zahajujeme 3. běh programu LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví”

Velké množství přijímaných zdravotnických právních předpisů a jejich časté novelizace, různorodost právních výkladů a absence sjednocujících stanovisek relevantních institucí a ucelených vzdělávacích programů či kurzů zaměřených na medicínsko-právní aspekty, nás vedlo k tomu zahájit postgraduální studium LL.M. v oblasti medicínského práva, bioetiky a GDPR ve zdravotnictví.

Curriculum tohoto programu jsme vytvořili ve spolupráci s Akademií medicínského práva a pod záštitou profesora Alana Meisela, ředitele Centra pro bioetiku a zdravotnické právo na University of Pittsburgh School of Law, který pro posluchače během studia několikrát přednášel. Lektory tohoto programu jsou přední čeští odborníci z oblasti medicínského práva a etiky.

Nedílnou součástí výuky jsou praktická řešení reálných situací, kterých neustále přibývá. Naším cílem je ulehčit budoucím účastníkům tohoto programu orientaci ve složitém systému poskytování zdravotních služeb, v medicínském právu a v aktuální judikatuře ve zdravotnictví.

Na jaře 2018 ukončilo studium LL.M. v medicínském právu a bioetice 20 posluchačů, jejich graduace proběhne za účasti zástupce amerického vyslanectví a za přítomnosti prof. Meisela dne 20. dubna v Grébovce.

Vzhledem k ohlasu, který tento program u posluchačů způsobil a vzhledem ke vzrůstající potřebě řešit stále častější složité problémy medicínského práva, rozhodli jsme se otevřít 3. běh programu LL.M. v medicínském právu a bioetice na podzim 2020. Zájemci o studium mohou zasílat své přihlášky paní Věře Čapkové, e-mail: capkova@ahcm.cz, tel. 734 516 326.

Promoce nových absolventů vzdělávacích programů AHCM

25.9.2019 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice, MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Promoce nových absolventů vzdělávacích programů AHCM”

Na konci roku 2019 a v první polovině roku 2020 ukončí své studium další posluchači programů MBA ve zdravotnictví a LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví. Jejich úsilí bude završeno slavností promocí v reprezentativním prostředí Betlémské kaple dne 15. května 2020.

Rozšířili jsme výuku programu LL.M. v medicínském právu a bioetice o Ochranu osobních údajů (GDPR) ve zdravotnictví.

8.8.2018 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Rozšířili jsme výuku programu LL.M. v medicínském právu a bioetice o Ochranu osobních údajů (GDPR) ve zdravotnictví.”

Potřebujete si ujasnit a doplnit znalosti o ochraně osobních údajů (GDPR)? Rychle se zorientovat v úskalích GDPR ve státních i soukromých ordinacích, nemocnicích nebo jiných zdravotnických zařízeních, státní, krajské nebo obecní zdravotní a sociální správě? Rozšířili jsme výuku programu LL.M. v medicínském právu a bioetice o Ochranu osobních údajů (GDPR) ve zdravotnictví.Provedeme Vás tím, jak GDPR implementovat v prostředí zdravotnictví a přitom získat nejen komplexní znalosti v medicínském právu, ale prohloubit si i znalosti na pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) a compliance manažera ve zdravotnictví (CCO). Získáte kompetence, jak připravit nové a upravit stávající směrnice, procedury a povinnosti, které stanoví obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Účastníci profesního studijního programu LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví obdrží po úspěšném absolvování 6 odborných bloků certifikát odborné způsobilosti pro pracovní pozice Data Protection Officer (DPO) a Chief Compliance Officer (CCO).

Program LL.M. je postgraduální právnické studium v České republice specializované na zdravotnickou problematiku včetně GDPR. Je určeno nejen právníkům, ale i osobám s jiným předchozím vysokoškolským vzděláním jakéhokoliv směru, minimálně bakalářského typu. Program nabízí komplexní vzdělávání s vysokým počtem kontaktních hodin a umožní posluchačům učit se od předních českých i zahraničních odborníků na medicínské právo, bioetiku a ochranu osobních údajů (GDPR). V rámci výuky vystoupí guestspeakeři z Úřadu pro ochranu osobních údajů, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a další.

Zájemci o studium mohou zasílat své přihlášky paní Věře Čapkové, e-mail: capkova@ahcm.cz, tel. 734 516 326.

Proběhla promoce studentů 1. běhu programu LL.M. v medicínském právu a bioetice

20.6.2018 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Proběhla promoce studentů 1. běhu programu LL.M. v medicínském právu a bioetice”

Dne 20. dubna 2018 byl slavnostně ukončen první běh programu LL.M. v medicínském právu a bioetice. Slavnostní promoce proběhla v krásných novorenesančních prostorách vily Grébovka za přítomnosti představitelů Academy of Health Care Management, lektorského sboru a hostů z Americké ambasády. Absolventům za účasti přihlížejících rodinných příslušníků byly slavnostně předány jejich zasloužené diplomy.
Ještě jednou bychom rádi pogratulovali všem absolventům k úspěšnému zakončení studia a zároveň bychom jim chtěli popřát mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

III. konference ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO – současná situace a mezinárodní souvislosti

20.4.2018 Posted by Konference a semináře, LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “III. konference ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO – současná situace a mezinárodní souvislosti”

Dne 19. dubna 2018 jsme pořádali ve spolupráci s Akademií medicínského práva III. konferenci Zdravotnické právo – současná situace a mezinárodní souvislosti. Letos mezi hosty konference přivítáme profesora Alana Meisela, ředitele Centra pro  bioetiku a zdravotnické právo z Pittsburské univerzity, významného českého právníka JUDr. Tomáše Sokola, ředitelku Akademie medicínského práva MUDr. JUDr. Jolanu Těšinovou, legislativního náměstka Ministerstva zdravotnictví JUDr. Radka Policara a personální a právní náměstkyni JUDr. Alenu Tobiášovou. přednosta Ústavu etiky a humanitních studí 3. LF UK Mgr. Marek Vácha a předseda správní rady AHCM MUDr. Oldřich Šubrt. Konferenci jsme pořádali na počest úspěšného ukončení 1. běhu programu LL.M. v medicínském právu a bioetice.

2. běh programu LL.M. v medicínském právu a bioetice otevíráme na jaře 2018. Přihlásit se můžete již nyní.

25.9.2017 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “2. běh programu LL.M. v medicínském právu a bioetice otevíráme na jaře 2018. Přihlásit se můžete již nyní.”

Právě probíhající studium je studenty 1. běhu velmi kladně hodnoceno. Podívejte se na jejich názor na studium a lektory. Díky špičkovým expertům na oblast medicínského práva a bioetiky budete moci i vy spolu s dalšími studenty 2. běhu hlouběji poznat český medicínsko-právní systém. Více informací.

Návštěva University of Pittsburgh School of Law

10.4.2017 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Návštěva University of Pittsburgh School of Law”

Na přelomu března a dubna 2017 MUDr. Oldřich Šubrt a RNDr. Dagmar Glückaufová návštívili University of Pittsburgh School of Law. Zúčastnili se symposia o bioetice a setkali se s odborným garantem programu LL.M. v medicínském právu a bioetice, Prof. Alanem Meiselem, ředitelem Centra pro bioetiku na pittsburghské univerzitě. Dr. Šubrt přednesl studentům přednášku na téma Český zdravotní systém: Lékařská etika a vývoj právního systému po roce 1989.

Zahájen 1. běh programu LL.M. v OBLASTI MEDICÍNSKÉHO PRÁVA A BIOETIKY

25.1.2017 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Zahájen 1. běh programu LL.M. v OBLASTI MEDICÍNSKÉHO PRÁVA A BIOETIKY”

Jediné postgraduální právní studium v ČR specializované na zdravotnickou problematiku, které bylo zahájeno v minulém roce přípravným právním a manažerským kurzem, otevřela Academy of Healthcare Management v lednu 2017 v Praze. Odborným garantem programu je Akademie medicínského práva. Curriculum bylo připraveno ve spolupráci s Prof. Alanem Meiselem, ředitelem programu Master of Studies in Law na University of Pittsburgh School of Law. K otevření tohoto programu nás přesvědčily nejen praktické zkušenosti ze vzdělávacích aktivit pořádaných Academy of Healthcare Management a Akademií medicínského práva, ale i osobní poznatky odborníků z jejich profesní praxe. Studium uchazečům umožní naučit se orientovat ve zdravotnické legislativě a dalších souvisejících zákonech, bezprostředně aplikovat získané vědomosti v konkrétních situacích, vytvářet správně vnitřní předpisy a potřebné formuláře posilující právní ochranu, naučit se účelně argumentovat v situacích právní odpovědnosti, diskutovat medicínsko-právní problémy s lektory a s pravidelnými hosty z řad justice, státního zastupitelství či advokátů. V lednu tohoto roku jsme výuku zahájili v nových prostorách Vily Grébovka, CEELI Institute, na pražských Vinohradech. S ohledem na velmi kladné ohlasy plánujeme otevření 2. běhu na jaro 2018. Tomu bude předcházet konference s názvem „Zdravotnické právo v ČR – současná situace a mezinárodní souvislosti II”, na které mimo jiné opět vystoupí zástupci zahraničních univerzit.