Posts in MBA ve zdravotnictví

Program MBA ve zdravotnictví úspěšně dokončilo 59 studentů

23.10.2020 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Program MBA ve zdravotnictví úspěšně dokončilo 59 studentů”

V roce 2020 úspěšně dokončilo MBA a LLM vzdělávání 53 absolventů pražského a brněnského běhu. Všem absolventům srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně osobních a pracovních úspěchů.

 

Absolventi 10. běhu MBA ve zdravotnictví (Praha):

Ing.Tomáš Beran, MBA, vice prezident operations/finance,VAMED MEDITTERA a.s.

Ing. Michal Břeň, MBA, ředitel úseku konsultačních služeb,STAPRO s.r.o.

MUDr.Michal Gozon, MBA, lékař,ZZS Středočeského kraje

Ing. Josef Homolka, MBA, VP finance,VAMED MEDITTERA a.s.

Mgr. Zuzana Jardekyová, MBA, Quality manager,VAMED MEDITTERA a.s.

MUDr.Hana Karbanová, MBA, primářka,Psychiatrická nemocnice Bohnice

Ing.Karla Kolouchová, MBA, interní auditorka,metodička úhrad ZP,Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Mgr. Daniel Krejcar, MBA, vedoucí klinický psycholog,Psychiatrická nemocnice Bohnice

Ing.Michal Kroupa, MBA, Business Unit Manager,Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.

Ing.Ondřej Němeček, MBA, Manager Legal/Business administration,VAMED MEDITTERA a.s.

MUDr.Milan Prokop, MBA, vedoucí oddělení revize,VZP ČR

Mgr. Vojtěch Remeň, MBA, Ústavní právník,Nemocnice Český Krumlov, a.s.

MUDr. JUDr. Jan Skácel, MBA, advokát,Jednatel, Esmedicum s.r.o.

MUDr. Milan Šindlář, MBA, primář psychiatrie,Psychiatrická nemocnice Bohnice

Bc. Milan Škrle, MBA, vedoucí IT,Nemocnice Strakonice,a.s.

Ing. Martin Tuček, MBA, biomedical manager,VAMED MEDITTERA a.s.

Ing. Jana Vacíková, MBA, provozní ředitel,Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o.

Mgr. Mária Vyhlídalová, MBA, Hlavní sestra,Nemocnice Český Krumlov, a.s.

 

Absolventi 1. běhu MBA ve zdravotnictví (Brno):

MUDr. Tomáš Andrašina ,MBA, Ph.D., samostatný praktický lékař Fakultní nemocnice Brno

Ing. Radoslav Basel , MBA, ekonomický náměstek Nemocnice Třinec

PharmDr. Ivana Buchtová , MBA, vedoucí hromadně vyráběných léčivých přípravků Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Martin Doleček , MBA, Ph.D., zástupce přednosty KARIM pro LPP pro Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Brno

PhDr. Filip Dosbaba , MBA, vedoucí fyzioterapeut Fakultní nemocnice Brno

Alena Dubravay , MBA, rozborář – THP Fakultní nemocnice Brno

Bc. Martina Dvořáková , MBA, úseková sestra, Klinika dětské neurologie Fakultní nemocnice Brno

Mgr. Radek Halouzka , MBA, vedoucí právního oddělení, člen vedení MOÚ Masarykův onkologický ústav

Ing. Klára Holá , MBA, DiS., metrolog FN Brno a představitel pro kvalitu Fakultní nemocnice Brno

PharmDr. Veronika Juhás , MBA, farmaceut Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Vilém Juráň , MBA, Ph.D., vedoucí lékař JIP Fakultní nemocnice Brno

Doc. MUDr. Igor Kiss , MBA, Ph.D., náměstek pro léčebně preventivní péči a primář Kliniky komplexní onkologické péče Masarykův onkologický ústav

Ing. Marie Kučerová , MBA, ekonomická náměstkyně Masarykův onkologický ústav

MUDr. Mgr. Zdeněk Matušek , MBA, ředitel Nemocnice Třinec

Vladimír Melkes , MBA, vedoucí pracovník (CI) Fakultní nemocnice Brno

Mgr. Branislav Moravčík , MBA, vrchní sestra Fakultní nemocnice Brno

Mgr. Jana Navrátilová , MBA, vedoucí Oddělení organizace řízení Fakultní nemocnice Brno

Ing. Šárka Opršalová , MBA, vedoucí oddělení investičních činností Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Jakub Pecl , MBA, lékař s odbornou způsobilostí, Pediatrická klinika Fakultní nemocnice Brno

Mgr. Silvie Pluháčková , MBA, perioperační sestra Fakultní nemocnice Ostrava

Ing. Miloslav Procházka , MBA, náměstek pro informatiku Fakultní nemocnice Brno

Mgr. Markéta Říhová , MBA, vrchní sestra Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Petr Šín , MBA, Ph.D. lékař, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno

 

Absolventi 2. běhu LLM v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví:

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA,  LLM, ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Mgr. Marek Hrnčíř, právník, LLM, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Mgr. Lenka Kaška, LLM, Corp.Affairs Director, Pfizer spol. s.r.o.

MDDr. Alexandra Kišpelíšková, MBA, LLM, zubní lékař, Stomatologické centrum Pelíškovi s.r.o.

Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LLM, vedoucí odboru zdravotnictví, Krajský úřad Olomouckého kraje

Ing. Ladislava Kratochvílová, LLM, ekonom.-technolog.náměstek, Zdravotní záchranná služba Pardubického kraje, p.o.

MUDr. Richard Krombholz, MBA, LLM, primář, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Ing. Pavel Krupička, LLM, vedoucí oddělení kontroly zdrav. prostředků, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Mgr. Monika Kyselová, MBA, LLM, náměstkyně pro ošet.péči, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ing. Hana Lajtkepova, MBA , LLM, ekonom, Krajská nemocnice Liberec, a.s. -KNL, a.s.- nemocnice Turnov

Mgr. MUDr. Dita Mlynářová, vedoucí právního oddělení, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

MUDr. Igor Paar, ředitel, Zdravotní záchranná služba Pardubického kraje, p.o.

Ing. Martin Pfeifer, náměstek ošetřovatelské péče, Zdravotní záchranná služba Pardubického kraje, p.o.

MUDr. Marek Slabý, MBA, LLM, ředitel, Zdravotnická záchranná služba Jihočeský kraj

Mgr. Petr Slanina, MBA, LLM, device support Specialist CZ, Novocure GmbH

Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LLM, ředitel, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

MUDr. Ivana Uiberlayová, LLM, primářka, Státní léčebné lázně Jánské Lázně, s.p.

RNDr. Šárka Veselá, LLM, market access director, Bayer s.r.o.

AHCM oslavila 10 let

5.3.2020 Posted by Konference a semináře, LL.M. v medicínském právu a bioetice, MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “AHCM oslavila 10 let”

Naše akademie v tomto roce slaví 10 let své činnosti. Za tuto dobu jsme se stali stabilní respektovanou společností, která se zabývá širokou škálou vzdělávacích a poradenských aktivit ve zdravotnictví. Naše programy MBA a LL.M. již absolvovalo více než 300 studentů a dalších šedesát bude graduovat letos v květnu. Kromě postgraduálního vzdělávání věnuje se AHCM organizaci konferencí, seminářů a workshopů s tématikou aktuálních otázek ve zdravotnictví. Tyto akce se staly důležitými místy pro setkávání aktivních pracovníků z různých oblastí zdravotnictví a jejich závěry jistě přispěly k rozvoji zdravotnictví v České republice.

4. března 2020 jsme desetileté výročí oslavili spolu s kolegy, partnery a přáteli Akademie koncertem pražského symfonického orchestru FOK „Pocta vodě“ v Obecním domě. Po koncertu proběhlo přátelské setkání a raut.

Děkujeme všem našim partnerům, přátelům a spolupracovníkům za jejich spolupráci, přízeň a podporu!

Rozhovor Medical Tribune s MUDr. Oldřichem Šubrtem po skončení konference Udržitelnost financování zdravotní péče, 31. října 2019

20.11.2019 Posted by Konference a semináře, LL.M. v medicínském právu a bioetice, MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Rozhovor Medical Tribune s MUDr. Oldřichem Šubrtem po skončení konference Udržitelnost financování zdravotní péče, 31. října 2019”

Medical Tribune 23/2019
19.11.2019 12:32
Zdroj: MT
Autor: MUDr. Marta Šimůnková

Po ukončení programu konference Udržitelnost financování zdravotní péče – financování nemocnic poskytl ředitel pořádající Academy of Health Care Management, MUDr. Oldřich Šubrt rozhovor Medical Tribune, v němž shrnul základní sdělení odborného setkání.

 • Z jakého důvodu takové konference pořádáte?

Dnešní konference se konala v rámci dlouhodobého projektu, v němž sledujeme financování jednotlivých segmentů zdravotnictví. Nejde pouze o peníze jako takové, ale i o kvalitu poskytované péče. Před několika lety jsme začali s monitorováním nákladné péče. Nebylo transparentní, které drahé léčivé přípravky se hradí a které nikoli. Na našich konferencích se scházejí zainteresovaní odborníci bez politiků, což jim poskytuje příležitost k otevřené diskusi.

 • Na řadu přišly nemocnice…

Ano, tento rok jsme uspořádali konferenci věnovanou udržitelnosti financování nemocnic. To je stále velké téma pro odborníky, kteří vítají možnost otevřeně a pravdivě se k danému tématu vyjádřit. Považuji konferenci za úspěšnou, protože se podtrhla dlouhodobě neřešená témata. Potvrzuje se, že nejbolestivějším místem financování českých nemocnic je politický vliv na tok financí. Málokteré segmenty české ekonomiky nebo státní správy jsou tak ovlivňovány politickými rozhodnutími jako zdravotnictví.

 • Jak vnímáte dohodovací řízení a následný postup na nátlak politiků?

Velmi negativně je hodnocen tlak lobbistických skupin na zvýšení úhrad v roce 2020. Po měsících jednání v rámci dohodovacího řízení, kdy došlo v naprosté většině segmentů poskytovatelů zdravotní péče ke kompromisní dohodě, přišla skupina lidí z politických stran, která nemá znalosti o mechanismech financování zdravotnictví. Bohužel se k tomu přidala Česká lékařská komora a zdravotnické odbory (tzv. Krizový štáb 9 proti kolapsu ve zdravotnictví). Již si zvykly, že do dohody mezi zaměstnavateli a plátci vnášejí rozkol. Česká lékařská komora a odbory mají vyvíjet nátlak na zaměstnavatele, aby poskytli zaměstnancům více peněz. Ministr nemůže zajistit více financí pro zdravotnictví, když na ně v kapsách plátců (zdravotních pojišťoven) není, může maximálně dohlédnout, aby byly zohledněny priority státní zdravotní politiky. Změny přicházející po ukončení dohodovacího řízení jsou většinou náhodné a populistické.

 • Vidíte řešení této situace?

Vše je o vyjednávání mezi zaměstnanci a managmenty zdravotnických zařízení. Jde o to, aby došli k řešení, které bude vyhovovat oběma stranám. Zaměstnanci mohou přijít s návrhem optimalizace pracovních postupů, používání materiálu, zvýšení efektivity na pracovišti, které přinesou úspory, a pak mohou účinně požadovat část úspor na navýšení platů. Tím si mohou vydělat mnohem více než veřejnými proklamacemi. Pro fungování zdravotnictví je nekoncepční populistická ingerence politiků velmi škodlivá.

 • Na konferenci se velmi často hovořilo o DRG. Co můžete k tomuto tématu uvést?

Druhou zásadní věcí je rozkolísání metodiky financování zdravotnictví. Existuje značná nerovnováha: jsou segmenty podfinancované, ale i naopak. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR sbírá data, ale měl by být vyvinut tlak, aby byla tato data zohledněna rychleji. Zástupce slovenského úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami představil projekt, díky němuž je na Slovensku DRG po čtyřech letech dále než my po dvaceti letech opakovaného „restartu“.

 • Jak vnímáte téma sítě nemocnic vs. dostupnosti zdravotní péče?

Jistě, třetím velkým tématem je síť nemocnic. Populisté tvrdí, že všichni musejí dostat smlouvy s plátci, zdravotní péče musí být dostupná dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu i v té nejzapadlejší vesničce. Nikdo nechce slyšet, že daleko efektivnější nejen z ekonomického hlediska, ale – a především – z hlediska kvality poskytované zdravotní péče bude méně nemocnic špičkově vybavených jak přístrojově, tak personálně, než vysoký počet nemocnic, které v důsledku svého stavu i personálního vybavení nemohou poskytovat dostatečně kvalitní péči. Lidé jsou schopni to pochopit. Každý občan si přeje, aby jemu i jeho blízkým byla poskytnuta ta nejlepší zdravotní péče. Zahraniční příklady by nás měly motivovat k restrukturalizaci sítě zdravotnických zařízení. Tento proces je nutné odpolitizovat a přijmout objektivní fakta. Zatím je tento proces živelný a zanikají některá oddělení nebo celé nemocnice akutní péče kvůli problémům s personálem nebo s financováním.

 • Postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví je podle mnoha expertů důvodem, proč mladí odcházejí. Souhlasíte s tím?

Již třicet let hovoříme o reformě vzdělávání. Porovnáme‑li postgraduální vzdělávací systém ihned po pádu komunismu a v současnosti, musíme přiznat, že systém postgraduálního vzdělávání je nyní daleko horší. Systém je zbytečně složitý. V dobrém úmyslu se založil systém akreditovaných nemocnic, které jsou jako jediné evaluované poskytovat vzdělávání v rámci postgraduální přípravy. Ve zmíněných nemocnicích se však neprovádí tolik úkonů, které jsou předepsány pro získání kvalifikace, natož aby k nim byli absolventi v postgraduální přípravě připuštěni a mohli je provádět. Už ti, kteří tyto atestační podmínky připravovali, museli vědět, že je nelze dodržet. Jasné je, že v případě, kdy se od samého počátku vše nemusí dodržovat, vznikne chaos. To je velkou překážkou získání atestace. Mateřské zdravotnické zařízení musí platit lékaře v době přípravy na jiných pracovištích, mladí lékaři musejí pracovat v cizích nemocnicích a často se dostanou k praktickému provedení výkonu pro předatestační přípravu v menší frekvenci než na domácím pracovišti.

To je jeden z důvodů, proč mladí lékaři nechtějí být zaměstnáni v menších nemocnicích, protože z tohoto místa je jejich přístup ke získání kvalifikace velmi komplikovaný. To staví menší nemocnice do velmi nevýhodné pozice, protože musejí nabídnou lepší finanční ohodnocení, aby mladého lékaře získaly. V současnosti je složité získat základní atestaci.

 

Konference na téma zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování

25.9.2019 Posted by Konference a semináře, LL.M. v medicínském právu a bioetice, MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Konference na téma zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování”

Pro naše absolventy a širokou veřejnost připravujeme na 4. června 2020 v Praze konferenci s mezinárodní účastí na téma “Zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování / eHealth, elektronizace, telemedicína a umělá inteligence.

Promoce nových absolventů vzdělávacích programů AHCM

25.9.2019 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice, MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Promoce nových absolventů vzdělávacích programů AHCM”

Na konci roku 2019 a v první polovině roku 2020 ukončí své studium další posluchači programů MBA ve zdravotnictví a LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví. Jejich úsilí bude završeno slavností promocí v reprezentativním prostředí Betlémské kaple dne 15. května 2020.

Současní posluchači mají opět možnost porovnat české zdravotnictví se zahraničním

25.9.2019 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Současní posluchači mají opět možnost porovnat české zdravotnictví se zahraničním”

Součástí výuky MBA ve zdravotnictví je návštěva  zahraničního zdravotnického zařízení. Současní posluchači budou mít opět možnost porovnat české zdravotnictví se zahraničním. V rámci studia navštíví v listopadu a v prosinci 2019 kliniku v bavorském Weidenu a budou si moci prohlédnout nejen jednotlivá oddělení a diskutovat s vedením kliniky, ale vyměnit si také vzájemné zkušenosti s poskytováním zdravotní péče v německém a českém prostředí.

4. října 2019 zahajujeme v Brně další běh MBA ve zdravotnictví

19.7.2019 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “4. října 2019 zahajujeme v Brně další běh MBA ve zdravotnictví”

Rádi bychom Vás informovali, že v říjnu tohoto roku zahajujeme v Brně další běh studia MBA ve zdravotnictví. Rádi bychom Vás upozornili na možnost obsadit poslední volná místa.          

Výuka bude opět probíhat v prostorách Fakultní nemocnice Brno (Dětská nemocnice, ul. Černopolní), a to jedenkrát měsíčně vždy v pátek a sobotu po dobu 18 měsíců. Více informací naleznete na https://ahcm.cz/mbabrno/

K přednostem programu MBA  ve zdravotnictví patří:

 • Každý modul je kompletně zaměřen na specifika řízení v prostředí českého zdravotnictví
 • Výuka probíhá na základě pravidel mezinárodně akreditovaných programů pod supervizí americké univerzity Texas Wesleyan University School of Business Administration
 • Program je akreditovaný MŠMT k získání nové kvalifikace a ke zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace
 • Součástí výuky je studijní výjezd do německého zdravotnického zařízení
 • Veškeré učebnice, které studenti obdrží, jsou zahrnuty v ceně školného
 • Výuku vedou zkušení profesoři a lektoři, odborníci se zkušenostmi z managementu ve zdravotnictví, spojující teoretické a akademické zkušenosti s řízením zdravotnictví
 • Šestnáctileté zkušenosti pracovníků Akademie v oblasti manažerského vzdělávání zdravotnických pracovníků. Čerpáme ze zkušeností jak českých odborníků, tak i odborníků z USA.

MBA ve zdravotnictví absolvovalo více bezmála tři stovky posluchačů ze zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a farmaceutických společností.

Pokud budete mít některé dotazy k tomuto programu, rádi Vám je zodpovíme na tel. číslech 724 129 720 a 602 469 882.

Proběhla další konference na aktuální téma proočkovanosti obyvatelstva

11.4.2019 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Proběhla další konference na aktuální téma proočkovanosti obyvatelstva”

Dne 10. dubna 2019 se v Praze uskutečnila již druhá konference “Proočkovanost obyvatelstva v ČR – právní a organizační otázky”, kterou pořádala Academy of Health Care Management.

V první části konference věnované nově připravované legislativě, která má za cíl umožnit odškodňování případných nežádoucích účinků spojených s očkováním, vystoupili zástupci ministerstva zdravotnictví (náměstek ministra Prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D.), Státního ústavu pro kontrolu léčiv (MUDr. Petra Kaftanová) a odborníků na medicínské právo (MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. , Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.). Řečníci se shodli, že jde o krok správným směrem a navrhovaná legislativní úprava by měla přispět k lepšímu vnímání povinného očkování širokou veřejností. Ministerstvo s touto legislativní iniciativou přichází ve chvíli, kdy proočkovanost, včetně povinných očkování, v České republice klesá a roste počet případů infekčních onemocnění, kterým by bylo možné očkováním předejít (např. spalničky). Legislativa by mohla být schválena již v průběhu druhé poloviny letošního roku.

Druhá část konference byla věnována diskuzi o možnostech rozšíření hrazeného očkování o některé další vakcíny. V průběhu tohoto bloku vystoupili lékaři, zástupci zdravotních pojišťoven a farmakoekonomové. Mezi nejvíce diskutované oblasti, kterým se odborníci věnovali, patřily především očkování proti klíšťové encefalitidě a očkování proti meningokokovým onemocněním.

Je alarmující, že počet případů klíšťové encefalitidy (KE) v ČR stále roste. Česká republika bohužel zaujímá první místo v počtu případů klíšťové encefalitidy v EU. Účastníci se shodli, že jedním z důvodů rostoucího rizika a počtu případů je nízká proočkovanost populace ČR. Na příkladu zemí, kde je toto očkování hrazené (např. Rakousko) je prokázáno, že díky vysoké proočkovanosti došlo k dramatickému poklesu počtu onemocnění.  Na základě stoupajícího počtu onemocnění KE byla zavedena úhrada vakcíny proti klíšťové encefalitidě (v základním pojištění) ve Švýcarsku. Od března tohoto roku přistoupilo k zavedení hrazení vakcíny proti KE také Slovinsko.

Dalším očkováním, u kterého se účastníci shodli na důležitosti úhrady, je očkování proti meningokokovým infekcím. Vystoupení primářky MUDr. Hany Roháčové z Nemocnice na Bulovce ukázalo rozsah nebezpečí meningokokové infekce, které patří k nejnebezpečnějším infekcím, v jejichž důsledku v řadě případů pacient umírá nebo si odnáší do dalšího života těžké trvalé následky.

Zástupci zdravotních pojišťoven ve svém vystoupení vyjádřili svou připravenost diskutovat o úhradě vakcín proti klíšťové encefalitidě a meningokokovým onemocněním, nicméně zdůraznili, ze primární v této věci bude politické rozhodnutí.

Závěr konference byl věnován nutnosti zvýšené motivace praktických lékařů (ať již dospělých tak i dětských) zdravotními pojišťovnami k aktivnímu přístupu ke zvýšení proočkovanosti obyvatelstva.

Setkání bylo účastníky velmi pozitivně hodnoceno.

Zahájení MBA ve zdravotnictví v Brně

1.8.2018 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Zahájení MBA ve zdravotnictví v Brně”

Významnou náplní Academy of Health Care Management je program MBA ve zdravotnictví, který vyučujeme na základě pravidel mezinárodně akreditovaných programů pod supervizí americké univerzity. V současnosti MBA ve zdravotnictví absolvovalo více než 200 posluchačů z českých zdravotnických a farmaceutických společností a zdravotních pojišťoven. Tento program jsme zahájili v roce 2008 a v současné době bude probíhat již 10. ročník studia.

V minulém roce poprvé obdrželo titul MBA v oblasti zdravotnického managementu 21 posluchačů našeho regionálního programu, který se konal ve Fakultní nemocnici Ostrava. V současné době probíhá v Ostravě další běh tohoto programu.

21. září zahajujeme program MBA ve zdravotnictví v Brně. Pokud máte o studium zájem, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte. Bližší informace vám ráda poskytne paní Jarmila Krupičková (krupickova@ahcm.cz, 326 999 135, 724 129 720).

Zahájili jsme 10. ročník programu MBA ve zdravotnictví.

21.5.2018 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Zahájili jsme 10. ročník programu MBA ve zdravotnictví.”

Academy of Health Care Management v květnu 2018 zahájila 10. běh programu MBA ve zdravotnictví. Výuka probíhá v nádherném prostředí Vily Grébovky na pražských Vinohradech. Novým uchazečům nabízíme možnost připojit se ke stávajícím studentům 10. běhu do 31. srpna 2018. Více informací o studiu žádejte u paní Věry Čapkové, tel. 734 516 326, e-mail: capkova@ahcm.cz.

Promoce MBA ve zdravotnictví

9.12.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Promoce MBA ve zdravotnictví”

V pátek 8. prosince 2017 ukončilo své studium 53 posluchačů programu MBA ve zdravotnictví garantovaného americkou Texas Wesleyan University. Slavnostní promoce se konala v prostorách Betlémské kaple. K absolventům promluvil profesor Hector Quintanilla, děkan School of Business Administration na Texas Wesleyan University, pan Zdeněk Svoboda, zástupce Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice, doc. MUDr. Miroslav Bartoš, bývalý dlouholetý ředitel Ústřední vojenské nemocnice, MUDr. Oldřich Šubrt, předseda správní rady AHCM, a RNDr. Dagmar Glückaufová, předsedkyně akademické rady AHCM.

Všem absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů!

Promující absolventi:

Lucie Cikrtová, marketing manager, Novo Nordisk s.r.o.

Věra Červová, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Katarína Bučková, jednatel, Oční centrum AGEL s.r.o.

Hana Bílková Franková, vedoucí oddělení klinické mikrobiologie, Laboratoře AGEL a.s.

Jiří Fiedler, zástupce primáře Neurochirurgického oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Dagmar Gleichová, vedoucí referent-hlavní účetní, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ivana Hořeňovská, Finance Business Partner Central Europe, AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Martin Hrabovský, předseda představentstva, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Anna Kultová, vrchní sestra kardiocentrum KCHO, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Lenka Kulíšková, předsedkyně představenstva, Laboratoře AGEL a.s.

Edita Klavíková, vrchní sestra chirurgického oddělení, Nemocnice Strakonice, a.s.

Jiří Klimeš, Health Economics & Outcomes Research Manager, Novartis s.r.o.

Lenka Klímová, vrchní sestra, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Tomáš Kocourek, sekundární lékař, Středomoravská nemocniční a.s. – o.z. Nemocnice Přerov

Michal Kršek, vedoucí oddělení, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha

Jitka Kopcová, vedoucí finanční a materiálové účtárny, Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Bohdana Břegová, vrchní setra Interní kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava

Pavel Fojtík, předseda představenstva, Kardiologické centrum AGEL a.s.

Vladimír Grabowski, tajemník předsedy představenstva, AGEL a.s.

Erika Hanjová Fukasová, vrchní sestra kliniky onkologické, Fakultní nemocnice Ostrava

Vladimír Ječmínek, zástupce primáře pro LP Trauma centra, Fakultní nemocnice Ostrava

Iva Kajfoszová, ekonomicko-personální náměstek, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Ivo Kasperčík, vedoucí laboratoře, Laboratoře AGEL a.s.

Karla Kočí, vrchní sestra Neurochirurgické kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava

Petr Liškář, ekonom a místopředseda představenstva, Nemocnice Podlesí a.s.

Artur Lukša, člen představenstva pro oblast Moravy, Dopravní zdravotnictví a.s.

Tereza Lyčková, vedoucí oddělení, Útvar náměstkyně pro personální řízení, Fakultní nemocnice Ostrava

Jaroslav Maceček, primář gastroenterologického oddělení, Středomoravská nemocniční a.s.

Jiří Martinek, náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj

Petr Matoušek, zástupce přednosty pro LP Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava

Hana Medřická, primářka Oddělení dětské neurologie, Fakultní nemocnice Ostrava

Martin Paciorek, primář Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky, Fakultní nemocnice Ostrava

Alice Ručková, člen představenstva, Nemocnice Český Těšín

Václav Sobek, chirurgicko-traumatologické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Jiří Stránský, přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice Ostrava

Simona Szusciková, manažer ošetřovatelské péče pověřený personálním řízením, Nemocnice Podlesí a.s.

Ondřej Zela, vedoucí lékař lůžkové stanice Interna IV., Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

27. října 2017 proběhla konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění

30.10.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “27. října 2017 proběhla konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění”

Dne 27. října 2017 se v Praze uskutečnila konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění. Konferenci pořádala Academy of Health Care Management.

Konference navázala na cyklus devíti seminářů zaměřených na problematiku úhrad nákladné a centrové léčebné péče v oblasti onkologie, dermatologie, revmatologie, interní medicíny, kardiologie a gastroenterologie. Všechny tyto semináře beze zbytku ukázaly, že otázka hrazení moderní nákladné a centrové léčby je vysoce aktuální a několik let čeká na koncepční řešení.

Začátek konference se věnoval právnímu vymezení nároku pacienta na nejvhodnější dostupnou péči. Probíhající diskuze byla velmi konkrétní a věcná, emeritní ústavní soudce JUDr. Jiří Nykodým, poskytl ústavní pohled a nastínil klíčová ustanovení platných obecně právních předpisů. A protože by právo mělo naslouchat pacientům a medicíně, konference se neobešla bez pacientského pohledu a lékařských odborných sdělení. Ke každodenní lékařské praxi v českém právním rámci se poté vyjádřili zástupci zákonodárců, zdravotnické exekutivy a managementu veřejného zdravotního pojištění. Závěrečná diskuze se věnovala východiskům řešení. Ta se však v budoucnu neobejdou bez změny právní úpravy.

Tak, jak je u Academy of Health Care Management zvykem, zpracovává po každém konferenci a semináři hodnocení účastníků. Účastníci konference zvláště pozitivně zhodnotili vystoupení emeritního ústavního soudce a ocenili, že konference přinesla řadu podnětů na zamyšlenou, ale i odpovědi na některé velice kontroverzní problémy, se kterými se všichni lékaři potýkají. Účastníci také pořadatele vyzvali k dalšímu pokračování, které by přispělo k řešení kontroverzních otázek.

V lednu 2018 byl zahájen druhý běh regionálního MBA ve zdravotnictví v Ostravě

25.10.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “V lednu 2018 byl zahájen druhý běh regionálního MBA ve zdravotnictví v Ostravě”

Ve výukových prostorách ostravské fakultní nemocnice v lednu 2018 jsme zahájili 2. běh programu MBA ve zdravotnictví. Více informací vám ráda poskytne paní Věra Čapková (734 516 326, capkova@ahcm.cz).

Zahraniční spolupráce součástí výuky – studenti MBA programu navštívili špičkové zdravotnické zařízení v Německu

25.6.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Zahraniční spolupráce součástí výuky – studenti MBA programu navštívili špičkové zdravotnické zařízení v Německu”

Studenti moravského MBA ve zdravotnictví navštívili v rámci studia kliniku v barovském Weidenu. Navštívili nejen jednotlivá oddělení a diskutovali s vedením kliniky, ale vyměnili si také vzájemné zkušenosti s poskytováním zdravotní péče v německém a českém prostředí.

Program MBA ve zdravotnictví nově otevřen na severní Moravě

25.12.2016 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Program MBA ve zdravotnictví nově otevřen na severní Moravě”

Již od začátku své činnosti považujeme za nejdůležitější výuku programu MBA ve zdravotnictví (Master of Business Administration in Healthcare Management), který vyučujeme na základě pravidel mezinárodně akreditovaných programů pod supervizí dvou amerických univerzit. V současnosti MBA ve zdravotnictví absolvovalo bezmála 200 posluchačů z českých zdravotnických a farmaceutických společností. Výuka až do této doby probíhala vždy v Čelákovicích u Prahy. V minulém roce jsme reagovali na poptávku uskutečnit naši výuku také mimo Prahu a na podzim roku 2016 jsme otevřeli náš tradiční MBA program v moravskoslezském kraji, konkrétně v areálu FN Ostrava. 1. moravského běhu se účastní 21 studentů.