Our Alumni

You can find our alumni in a wide range of managerial positions. Some of them are hospital managers, some of them in government or pharmaceutical industry and insurance companies. Some of them have even succeeded abroad.

Some of our Alumni

MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA

Cardiac Surgeon, Cardio Center, Nemocnice Na Homolce

Prof. MUDr. Petr Cetkovský PhD., MBA

Director Ústavu hematologie a krevní transfuze

R. Korbel
Bc. Radek Korbel, MBA

Director Sanofi Genzyme Republic & Slovakia

M. Brillová
Mgr. Bc. Marie Brilová, MBA

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

R. Koudele
MUDr. Roman Koudele, MBA

Director, Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

PharmDr. Ivana Cimalová, MBA

Head of the Health Care Department, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Director, Nemocnice Strakonice, a.s.

M. Hora
Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

Head of the Urology Clinic, LF UK a Fakultní nemocnice v Plzni

Z. Paluch
Doc. MUDr. Paluch Zoltán, PhD., MBA

Head of the Institute of Pharmacology, Second Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague

M. Bolcek
Ing. Martin Bolcek, MBA

CFO, Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.

M. Holly
MUDr. Martin Hollý, MBA

Director, Bohnice Psychiatric Hospital

S. Petranek
MUDr. Ing. Svojmil Petránek CSc., MBA

Senior Doctor, Department of Neurology, Nemocnice Na Bulovce