II. konference Zdravotnické právo: Současná situace a mezinárodní souvislosti

19.5.2017 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “II. konference Zdravotnické právo: Současná situace a mezinárodní souvislosti”

18. května 2017 se v pražské vile Grébovka uskutečnila konference věnovaná současné situaci v oblasti zdravotnického práva. Na konferenci vystoupili nejen čeští významní odborníci na zdravotnické právo (MUDr. Mgr. Jolana Těšinová z Akademie medicínského práva, Mgr. Marek Vácha z Ústavu etiky 3. LF UK a JUDr. Radek Policar z Ministerstva zdravotnictví), ale také zahraniční experti (Prof. Alan Meisel, ředitel programu Master of Studies in Law na University of Pittsburgh School of Law, a Prof. Carol Brown, Emeritní profesor, Stevens Institute of Technology).