Dovolujeme si Vás pozvat na online konferenci

Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví

– xxxx

4. února 2021 od xxx do xxxhodin

Řečníci

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová

statutární zástupce ředitele, ÚZIS

Ing. Antonín Hlavinka

Národní telemedicínské centrum, Olomouc

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA

ředitel Program Health Plus

MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D., MBA

odborný asistent, Klinika radiologie a nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS.

prezident České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum, Rehabilitační ústav Kladruby

MUDr. Peter Girman, Ph.D.

přednosta Kliniky diabetologie, zástupce přednosty Centra diabetologie, IKEM

Martin Koníř

náměstek informačních technologií, Nemocnice Na Bulovce

MUDr. Jana Vyskočilová

hlavní lékař, EUC Plzeň, předsedkyně České společnosti pro výzkum spánku

Augustin Bernát

ResMed CZ, ředitel

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.

přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva

Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

vedoucí Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky, Ústav státu a práva Akademie věd ČR

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Mgr. Vlastimil Milata

předseda pacientské rady ministra zdravotnictví

MUDr. Renata Knorová, MBA

zdravotní ředitelka, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA

ředitelka zdravotnického úseku, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Ing. Ladislav Friedrich, CSc.

prezident, Svaz zdravotních pojišťoven

MUDr. Tomáš Doležal, PhD.

ředitel, Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment, Institute for Health Economics and Technology Assessment (IHETA)

PROGRAM

09:30 – 10:30

BLOK I.     e-Health v České republice a ve světě

Úvodní slovo
MUDr. Oldřich Šubrt, AHCM

Zákon o elektronizaci zdravotnictví
JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, statutární zástupce ředitele, ÚZIS

Současná situace v ČR v možnostech zavádění eHealth v České republice a výhledy do budoucnosti
Michal Nývlt, ředitel CompuGroup Medical

Realizace národního uceleného zdravotního digitálního systému – Zástupce National Institute for Health and Welfare (THL), Finsko

Stav eHealth ve světě

10:30 – 12:30

BLOK II.    Telemedicína a umělá inteligence v praxi zdravotnických zařízení

Telemedicína – Definice a současná situace
Ing. Antonín Hlavinka, Národní telemedicínské centrum, Olomouc

eHealth ve zdravotnickém zařízení z pohledu pacienta /případová studie/
MUDr. Oldřich Šubrt, Program Health Plus

Umělá inteligence – Definice a současná situace
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D., MBA, odborný asistent, Klinika radiologie a nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Zkušenosti s praktickým uplatněním prvků umělé inteligence v medicíně:

Kompatibilita kladrubské distanční terapie a telerehabilitace s rozvinutými zahraničními telerehabilitačními systémy
Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS., prezident České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum, Rehabilitační ústav Kladruby

Inovativní technologie v oblasti léčby diabetu
MUDr. Peter Girman, Ph.D., přednosta Kliniky diabetologie, zástupce přednosty Centra diabetologie, IKEM

Aplikace umělé inteligence v diagnostice rakoviny prsu
Martin Koníř, náměstek informačních technologií, Nemocnice Na Bulovce

Aplikace umělé inteligence v nemocničním prostředí
Katarína Imre, Navertica

Telemedicína v ekonomice spánkové laboratoře
MUDr. Jana Vyskočilová, hlavní lékař, EUC Plzeň, předsedkyně České společnosti pro výzkum spánku

ResMed Air Solutions: nástroj řízení péče
Augustin Bernát, ResMed CZ, ředitel

12:30 – 13:30

Přestávka

13:30 – 14:30

BLOK III.   Právní pohled na eHealth, telemedicínu a umělou inteligenci

Právní aspekty distanční péče v ČR
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva

Distanční péče a právní odpovědnost lékaře
Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., vedoucí Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky, Ústav státu a práva Akademie věd ČR

Právní problematika eHealth a rizika jeho rozšíření – panel:

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.
Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.
JUDr. Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

14:45 – 16:00

BLOK IV. Možnosti financování nových technologií ve zdravotnictví

Zkušenosti s aktivním zapojováním pacientů do péče o své zdraví a kontroly léčby na dálku
Mgr. Vlastimil Milata, předseda pacientské rady ministra zdravotnictví

Jak nastavit optimální úhradu nových technologií z v.z.p. – přínos vs. náklady – panel

Ing. Zdeněk Kabátek, generální ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

MUDr. Renata Knorová, MBA, zdravotní ředitelka, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, ředitelka zdravotnického úseku, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven

Znamená zavádění nových technologií do léčebných či diagnostických procesů úsporu či další náklady?
MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel, Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment, Institute for Health Economics and Technology Assessment (IHETA)

Zakončení konference

Registrace

Konferenční poplatek:

2.900 Kč (vč. 21% DPH)

Pro získání online odkazu na konferenci je nutná registrace. Registrovat se můžete on-line na níže uvedeném odkazu, telefonicky na čísle +420 724 129 720 nebo e-mailem na matousova@ahcm.cz.

“Mnoho zajímavých informací, perfektní vyčerpávající odpovědi na všechny dotazy, skvělý výběr řečníků – přednášejících.”

“Po obsahové stránce naprosto skvostné, velmi inspirativní. Výborné příspěvky diskuze.”

“Velmi zajímavé, opakování akce s novými informacemi by bylo velmi přínosné.”

Účastníci proběhlých konferencí a seminářů