Online konference

Nebezpečné infekce současnosti

– prevence, očkování a právní aspekty

7. října 2020 od 10 do 15 hodin

Řečníci

MUDr. Cyril Mucha

člen výboru, Česká lékařská společnost JEP

MUDr. Jan Kynčl, PhD.

vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Státní zdravotní ústav, představitel ČR v Poradním sboru European Centre for Disease Prevention and Control

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

 náměstkyně pro léčebně-preventivní péči, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce

tomas-3-461x365-1-e1599677791966

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

ředitel Institutu pro zdravotní ekonomiku a Technology Assessment

PharmDr. Ivana Hassmanová Cimalová, MBA

vedoucí oddělení organizace zdravotní péče, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.

přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. LF UK

MUDr. Ilona Hülleová

předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

……

PROGRAM

10:00 – 12:00

Očkování nejen v době covidové  | MUDr. Cyril Mucha, Česká lékařská společnost JEP

Trendy výskytu klíšťové encefalitidy v ČR, přístup k onemocnění v některých evropských zemích | MUDr. Jan Kynčl, PhD., Státní zdravotní ústav

Ekonomické dopady vakcinace proti klíšťové encefalitidě | MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Institut pro zdravotní ekonomiku a Technology Assessment

Diskuze

12:00 – 13:00

Přestávka

13:00 – 15:00

Právní aspekty povinného očkování | MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. LF UK

Klíšťová encefalitida v ČR – pohled klinika | MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., Nemocnice Na Bulovce

Problematika očkování v ordinaci dětských praktických lékařů, odměňování lékařů  | MUDr. Ilona Hülleová, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

Příspěvky jednotlivých pojišťoven na očkování | PharmDr. Ivana Hassmanová Cimalová, MBA, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Diskuze

Videozáznam konference

Z konference jsme pořídili nezkrácený videozáznam. Účastnický poplatek za sledování konference ze záznamu a za přístup k prezentacím řečníků je 827 Kč (plus 21% DPH).  V případě zájmu o zaslání internetového odkazu na videozáznam zašlete prosím zprávu na ostadalova@ahcm.cz s těmito údaji: Jméno, příjmení, IČO nebo fakturační adresa. Poté Vám zašleme fakturu pro úhradu účastnického poplatku. Po její úhradě vám zašleme internetový odkaz  na videozáznam konference.

Naše identifikační údaje jsou: Academy of Health Care Management s.r.o., Kartouzská 3274/10, Praha 5 – Smíchov, IČO: 28979541, DIČ: CZ28979541)

Partneři

Hlavní partner

Partner