Na podzim 2020 zahajujeme 3. běh programu LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví

25.9.2019 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Na podzim 2020 zahajujeme 3. běh programu LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví”

Velké množství přijímaných zdravotnických právních předpisů a jejich časté novelizace, různorodost právních výkladů a absence sjednocujících stanovisek relevantních institucí a ucelených vzdělávacích programů či kurzů zaměřených na medicínsko-právní aspekty, nás vedlo k tomu zahájit postgraduální studium LL.M. v oblasti medicínského práva, bioetiky a GDPR ve zdravotnictví.

Curriculum tohoto programu jsme vytvořili ve spolupráci s Akademií medicínského práva a pod záštitou profesora Alana Meisela, ředitele Centra pro bioetiku a zdravotnické právo na University of Pittsburgh School of Law, který pro posluchače během studia několikrát přednášel. Lektory tohoto programu jsou přední čeští odborníci z oblasti medicínského práva a etiky.

Nedílnou součástí výuky jsou praktická řešení reálných situací, kterých neustále přibývá. Naším cílem je ulehčit budoucím účastníkům tohoto programu orientaci ve složitém systému poskytování zdravotních služeb, v medicínském právu a v aktuální judikatuře ve zdravotnictví.

Na jaře 2018 ukončilo studium LL.M. v medicínském právu a bioetice 20 posluchačů, jejich graduace proběhne za účasti zástupce amerického vyslanectví a za přítomnosti prof. Meisela dne 20. dubna v Grébovce.

Vzhledem k ohlasu, který tento program u posluchačů způsobil a vzhledem ke vzrůstající potřebě řešit stále častější složité problémy medicínského práva, rozhodli jsme se otevřít 3. běh programu LL.M. v medicínském právu a bioetice na podzim 2020. Zájemci o studium mohou zasílat své přihlášky paní Věře Čapkové, e-mail: capkova@ahcm.cz, tel. 734 516 326.