Na 31. října 2019 připravujeme konferenci na téma financování nemocnic a zkušeností s DRG-CZ

17.9.2019 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Na 31. října 2019 připravujeme konferenci na téma financování nemocnic a zkušeností s DRG-CZ”

Financování služeb z veřejného zdravotního pojištění je základním pilířem českého zdravotnictví. Pro tento systém povinného zdravotního pojištění je typické, že zajišťuje širokou dostupnost kvalitní preventivní, diagnostické a léčebné péče. Potřebuje však regulační pravidla, protože závisí na výši osobních nákladů v zemi a příjmech státního rozpočtu – ty se ovšem vyvíjejí nezávisle na potřebách a nabídce zdravotní péče.
Vzhledem k tomu, že výše jednotlivých plateb i rozsah financování určuje dohodovací řízení a nakonec stát, stává se z financování pod tlakem voličů i skupin poskytovatelů nejen odborné, ale i zásadní politické téma.
V současnosti jsou diskuze zvláště nad financováním hospitalizační péče velmi vypjaté i přes skutečnost, že nemocniční sektor alokuje již více než 50% zdrojů. Přitom nárůst objemu financí v absolutní i relativní míře je velmi vysoký. Do budoucna všichni očekáváme snížení dynamiky a každý chceme proto pro svůj sektor a jeho nemocné zajistit maximum zdrojů.
První z řady konferencí pořádaných na toto téma Academy of Healthcare Management se snaží přivést za jeden stůl představitele všech zúčastněných stran k apolitické, věcné diskuzi, která by ukázala nejkritičtější místa dalšího vývoje. Účastníci budou seznámeni s postupem DRG-restart, který může ovlivnit strukturu a budoucnost různých segmentů léčebné péče.