Nové trendy v léčbě IBD – současnost a budoucnost

22.2.2017 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Nové trendy v léčbě IBD – současnost a budoucnost”

V letošním roce 2017 jsme navázali na loňský soubor seminářů týkající se konfliktu medicíny a ekonomiky. V minulém roce proběhlo na toto téma sedm seminářů, letos jsme 21. února 2017 uspořádali seminář Nové trendy v léčbě IBD – současnost a budoucnost. Na semináři vystoupili: Prof. MUDr. Milan Lukáš (Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP), MUDr. Emília Bartišková (VZP), PharmDr. Ivana Cimalová (Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra), PharmDr. Lenka Vostalová (Státní ústav pro kontrolu léčiv), MUDr. Mgr. Jolana Těšinová (Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva), PhDr. Martina Pfeiferová (Pacientská organizace Pacienti IBD) a MUDr. Jana Skoupá (Czechta Institute).