Rozšířili jsme výuku programu LL.M. v medicínském právu a bioetice o Ochranu osobních údajů (GDPR) ve zdravotnictví.

8.8.2018 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Rozšířili jsme výuku programu LL.M. v medicínském právu a bioetice o Ochranu osobních údajů (GDPR) ve zdravotnictví.”

Potřebujete si ujasnit a doplnit znalosti o ochraně osobních údajů (GDPR)? Rychle se zorientovat v úskalích GDPR ve státních i soukromých ordinacích, nemocnicích nebo jiných zdravotnických zařízeních, státní, krajské nebo obecní zdravotní a sociální správě? Rozšířili jsme výuku programu LL.M. v medicínském právu a bioetice o Ochranu osobních údajů (GDPR) ve zdravotnictví.Provedeme Vás tím, jak GDPR implementovat v prostředí zdravotnictví a přitom získat nejen komplexní znalosti v medicínském právu, ale prohloubit si i znalosti na pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) a compliance manažera ve zdravotnictví (CCO). Získáte kompetence, jak připravit nové a upravit stávající směrnice, procedury a povinnosti, které stanoví obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Účastníci profesního studijního programu LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví obdrží po úspěšném absolvování 6 odborných bloků certifikát odborné způsobilosti pro pracovní pozice Data Protection Officer (DPO) a Chief Compliance Officer (CCO).

Program LL.M. je postgraduální právnické studium v České republice specializované na zdravotnickou problematiku včetně GDPR. Je určeno nejen právníkům, ale i osobám s jiným předchozím vysokoškolským vzděláním jakéhokoliv směru, minimálně bakalářského typu. Program nabízí komplexní vzdělávání s vysokým počtem kontaktních hodin a umožní posluchačům učit se od předních českých i zahraničních odborníků na medicínské právo, bioetiku a ochranu osobních údajů (GDPR). V rámci výuky vystoupí guestspeakeři z Úřadu pro ochranu osobních údajů, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a další.

Zájemci o studium mohou zasílat své přihlášky paní Věře Čapkové, e-mail: capkova@ahcm.cz, tel. 734 516 326.