Proběhla další konference k tématu udržitelnosti financování zdravotní péče

27.4.2019 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Proběhla další konference k tématu udržitelnosti financování zdravotní péče”

České zdravotnictví vyniká ve srovnání s jinými zeměmi vysokou efektivitou, dobrou kvalitou a ve vztahu k vynaloženým nákladům i vyváženou regionální dostupností. Občané i zdravotníci si na tento stav zvykli a očekávají, že bude zachován i při zavádění dalších moderních diagnostických a léčebných metod.

Academy of Health Care Management se dlouhodobě zabývá otázkou financování zdravotní péče a udržitelnost současné kvality a dostupnosti je proto nyní, kdy zažíváme prudký rozvoj moderní medicíny více než aktuální.

Na konferencích v letech 2017 a 2018 jsme se zabývali hlavně problémy financování nákladné léčby a tvorbou nového zákona o zdravotnických prostředcích. Nyní, v rámci jarní konference Udržitelnost financování zdravotní péče, byla veřejnosti představena novela zákona o léčivech, která upravuje problematiku financování léků, a začali jsme také podrobně diskutovat i financování hospitalizační péče.

Tato oblast zdravotnictví se dnes potýká s výrazným nedostatkem personálu a nevyváženým financováním jednotlivých typů zdravotnických zařízení, jednotlivých odborností a jednotlivých léčebných postupů. Shoda a dlouhodobá koncepce pro financování nemocnic je zásadní, protože v tomto segmentu zdravotnictví je nutno plánovat dlouhodobě a alokované investice sebou nesou i velké provozní náklady.