Proběhla další konference na aktuální téma proočkovanosti obyvatelstva

11.4.2019 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Proběhla další konference na aktuální téma proočkovanosti obyvatelstva”

Dne 10. dubna 2019 se v Praze uskutečnila již druhá konference “Proočkovanost obyvatelstva v ČR – právní a organizační otázky”, kterou pořádala Academy of Health Care Management.

V první části konference věnované nově připravované legislativě, která má za cíl umožnit odškodňování případných nežádoucích účinků spojených s očkováním, vystoupili zástupci ministerstva zdravotnictví (náměstek ministra Prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D.), Státního ústavu pro kontrolu léčiv (MUDr. Petra Kaftanová) a odborníků na medicínské právo (MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. , Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.). Řečníci se shodli, že jde o krok správným směrem a navrhovaná legislativní úprava by měla přispět k lepšímu vnímání povinného očkování širokou veřejností. Ministerstvo s touto legislativní iniciativou přichází ve chvíli, kdy proočkovanost, včetně povinných očkování, v České republice klesá a roste počet případů infekčních onemocnění, kterým by bylo možné očkováním předejít (např. spalničky). Legislativa by mohla být schválena již v průběhu druhé poloviny letošního roku.

Druhá část konference byla věnována diskuzi o možnostech rozšíření hrazeného očkování o některé další vakcíny. V průběhu tohoto bloku vystoupili lékaři, zástupci zdravotních pojišťoven a farmakoekonomové. Mezi nejvíce diskutované oblasti, kterým se odborníci věnovali, patřily především očkování proti klíšťové encefalitidě a očkování proti meningokokovým onemocněním.

Je alarmující, že počet případů klíšťové encefalitidy (KE) v ČR stále roste. Česká republika bohužel zaujímá první místo v počtu případů klíšťové encefalitidy v EU. Účastníci se shodli, že jedním z důvodů rostoucího rizika a počtu případů je nízká proočkovanost populace ČR. Na příkladu zemí, kde je toto očkování hrazené (např. Rakousko) je prokázáno, že díky vysoké proočkovanosti došlo k dramatickému poklesu počtu onemocnění.  Na základě stoupajícího počtu onemocnění KE byla zavedena úhrada vakcíny proti klíšťové encefalitidě (v základním pojištění) ve Švýcarsku. Od března tohoto roku přistoupilo k zavedení hrazení vakcíny proti KE také Slovinsko.

Dalším očkováním, u kterého se účastníci shodli na důležitosti úhrady, je očkování proti meningokokovým infekcím. Vystoupení primářky MUDr. Hany Roháčové z Nemocnice na Bulovce ukázalo rozsah nebezpečí meningokokové infekce, které patří k nejnebezpečnějším infekcím, v jejichž důsledku v řadě případů pacient umírá nebo si odnáší do dalšího života těžké trvalé následky.

Zástupci zdravotních pojišťoven ve svém vystoupení vyjádřili svou připravenost diskutovat o úhradě vakcín proti klíšťové encefalitidě a meningokokovým onemocněním, nicméně zdůraznili, ze primární v této věci bude politické rozhodnutí.

Závěr konference byl věnován nutnosti zvýšené motivace praktických lékařů (ať již dospělých tak i dětských) zdravotními pojišťovnami k aktivnímu přístupu ke zvýšení proočkovanosti obyvatelstva.

Setkání bylo účastníky velmi pozitivně hodnoceno.