Promoce MBA ve zdravotnictví

9.12.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Promoce MBA ve zdravotnictví”

V pátek 8. prosince 2017 ukončilo své studium 53 posluchačů programu MBA ve zdravotnictví garantovaného americkou Texas Wesleyan University. Slavnostní promoce se konala v prostorách Betlémské kaple. K absolventům promluvil profesor Hector Quintanilla, děkan School of Business Administration na Texas Wesleyan University, pan Zdeněk Svoboda, zástupce Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice, doc. MUDr. Miroslav Bartoš, bývalý dlouholetý ředitel Ústřední vojenské nemocnice, MUDr. Oldřich Šubrt, předseda správní rady AHCM, a RNDr. Dagmar Glückaufová, předsedkyně akademické rady AHCM.

Všem absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů!

Promující absolventi:

Lucie Cikrtová, marketing manager, Novo Nordisk s.r.o.

Věra Červová, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Katarína Bučková, jednatel, Oční centrum AGEL s.r.o.

Hana Bílková Franková, vedoucí oddělení klinické mikrobiologie, Laboratoře AGEL a.s.

Jiří Fiedler, zástupce primáře Neurochirurgického oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Dagmar Gleichová, vedoucí referent-hlavní účetní, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ivana Hořeňovská, Finance Business Partner Central Europe, AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Martin Hrabovský, předseda představentstva, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Anna Kultová, vrchní sestra kardiocentrum KCHO, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Lenka Kulíšková, předsedkyně představenstva, Laboratoře AGEL a.s.

Edita Klavíková, vrchní sestra chirurgického oddělení, Nemocnice Strakonice, a.s.

Jiří Klimeš, Health Economics & Outcomes Research Manager, Novartis s.r.o.

Lenka Klímová, vrchní sestra, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Tomáš Kocourek, sekundární lékař, Středomoravská nemocniční a.s. – o.z. Nemocnice Přerov

Michal Kršek, vedoucí oddělení, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha

Jitka Kopcová, vedoucí finanční a materiálové účtárny, Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Bohdana Břegová, vrchní setra Interní kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava

Pavel Fojtík, předseda představenstva, Kardiologické centrum AGEL a.s.

Vladimír Grabowski, tajemník předsedy představenstva, AGEL a.s.

Erika Hanjová Fukasová, vrchní sestra kliniky onkologické, Fakultní nemocnice Ostrava

Vladimír Ječmínek, zástupce primáře pro LP Trauma centra, Fakultní nemocnice Ostrava

Iva Kajfoszová, ekonomicko-personální náměstek, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Ivo Kasperčík, vedoucí laboratoře, Laboratoře AGEL a.s.

Karla Kočí, vrchní sestra Neurochirurgické kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava

Petr Liškář, ekonom a místopředseda představenstva, Nemocnice Podlesí a.s.

Artur Lukša, člen představenstva pro oblast Moravy, Dopravní zdravotnictví a.s.

Tereza Lyčková, vedoucí oddělení, Útvar náměstkyně pro personální řízení, Fakultní nemocnice Ostrava

Jaroslav Maceček, primář gastroenterologického oddělení, Středomoravská nemocniční a.s.

Jiří Martinek, náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj

Petr Matoušek, zástupce přednosty pro LP Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava

Hana Medřická, primářka Oddělení dětské neurologie, Fakultní nemocnice Ostrava

Martin Paciorek, primář Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky, Fakultní nemocnice Ostrava

Alice Ručková, člen představenstva, Nemocnice Český Těšín

Václav Sobek, chirurgicko-traumatologické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Jiří Stránský, přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice Ostrava

Simona Szusciková, manažer ošetřovatelské péče pověřený personálním řízením, Nemocnice Podlesí a.s.

Ondřej Zela, vedoucí lékař lůžkové stanice Interna IV., Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.