Seminář Finanční efektivita nemocnice v závislosti na úrovni hygienické péče

11.3.2017 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Seminář Finanční efektivita nemocnice v závislosti na úrovni hygienické péče”

Ve dnech 9. – 10. března 2017 jsme v Českém manažerském centru v Čelákovicích uspořádali seminář na téma Finanční efektivita nemocnice v závislosti na úrovni hygienické péče. Semináře se zúčastnilo šest desítek zástupců nemocnic, zejména ředitelů, ekonomických náměstků, hlavních sester a odborníků zabývajících se řízením hygienické péče a kvality. Vystoupili: MUDr. Oldřich Šubrt (AHCM), Ing. Pavel Brůna (Consult Hospital), Doc. MUDr. Miroslav Bartoš (Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci), Ing. Gabriela Franková (Spojená akreditační komise), Ing. Martina Podešťová (VFN) a MUDr. Pavel Turčáni (FN Brno).