Seminář Nové léčebné možnosti v hematoonkologii – konflikt medicíny a ekonomiky

15.10.2016 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Seminář Nové léčebné možnosti v hematoonkologii – konflikt medicíny a ekonomiky”

Dne 14. října 2016 jsme v pražské Gröbově vile uspořádali seminář Nové léčebné možnosti v hematoonkologii – konflikt medicíny a ekonomiky. Semináře se zúčastnili přední odborníci z oblasti hematoonkologie, zástupci managementu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a Státního ústavu pro kontrolu léčiv a v neposlední řadě zástupci tisku a farmaceutické společnosti. Cílem setkání bylo seznámit účastníky s komplexním pohledem na problematiku dostupnosti nových léčených přípravků v hematoonkologii, vyjasnit vzájemné postoje všech účastníků procesu, které bývají často protichůdné, a najít styčné body ke spolupráci s cílem zajistit pacientům adekvátní léčbu v současných ekonomických podmínkách systému.