Konference

Udržitelnost financování zdravotní péče

Financování léků a hospitalizační péče

26. dubna 2019, hotel STEP, Praha

Řečníci

Jana Pelouchová

předsedkyně pacientské organizace Diagnóza leukémie, tajemnice European Cancer Patient Coalition

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.

přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK

Mgr. Irena Storová, MHA

ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv ČR

Mgr. Kateřina Podrazilová, PhD.

předsedkyně Lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven ČR

PharmDr. Ivana Cimalová, MBA

nezávislý konzultant

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA

předseda správní rady, Academy of Health Care Management

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

ředitel, Institut pro zdravotní ekonomiku
a Technology Assessment
ladislav_friedrich1-e1550743144452

Ing. Ladislav Friedrich, CSc.

president Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Mgr. Jan Kubů

předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, Senát PSČR

Ing. Helena Rögnerová

náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR

MUDr. Jiří Běhounek

předseda, Asociace krajských nemocnic

MUDr. Eduard Sohlich, MBA

předseda, Asociace českých a moravských nemocnic

Program

08:30 – 09:30

Registrace

09:30 – 12:00

BLOK I | Legislativní úprava v oblasti úhrad nákladné péče, novela zákona o léčivech

VYSTOUPILI:

Jana Pelouchová
European Cancer Patient Coalition

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK

Mgr. Irena Storová, MHA
Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Institut pro zdravotní ekonomiku a Technology Assessment

Mgr. Kateřina Podrazilová, PhD.
Svaz zdravotních pojišťoven ČR

PharmDr. Ivana Cimalová, MBA

PANELOVÁ DISKUZE

12:00 – 12:45

Oběd

12:45 – 15:00

BLOK II | Financování hospitalizační péče

VYSTOUPILI:

Ing. Helena Rögnerová
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
Svaz zdravotních pojišťoven

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA
Academy of Health Care Management

MUDr. Eduard Sohlich, MBA
Asociace českých a moravských nemocnic

MUDr. Jiří Běhounek
Asociace krajských nemocnic

Mgr. Jan Kubů
Nemocnice Na Bulovce

PANELOVÁ DISKUZE

Partneři

HLAVNÍ PARTNER

PARTNER

PARTNER

PARTNER