Seminář

Zdravotnictví na prahu technologické revoluce

Budoucnost telemedicíny po pandemii

INOVACE VE ZDRAVOTNICTVÍ 2020

4. září 2020, hotel STEP, Praha

Videozáznam ze semináře

Z konference jsme pořídili nezkrácený videozáznam. Účastnický poplatek za sledování konference ze záznamu a za přístup k prezentacím řečníků je 827 Kč (plus 21% DPH).  V případě zájmu o zaslání internetového odkazu na videozáznam zašlete prosím zprávu na ostadalova@ahcm.cz s těmito údaji: Jméno, příjmení, IČO nebo fakturační adresa. Poté Vám zašleme fakturu pro úhradu účastnického poplatku. Po její úhradě vám zašleme internetový odkaz  na videozáznam konference.

Naše identifikační údaje jsou: Academy of Health Care Management s.r.o., Kartouzská 3274/10, Praha 5 – Smíchov, IČO: 28979541, DIČ: CZ28979541)

Úvodní slovo

Celosvětový pokrok v mnoha oblastech, zdravotnictví nevyjímaje, je spojen s digitalizací a celkově s využitím ICT technologií. eHealth můžeme chápat jako modulární systém, který přenáší zdravotnictví do digitalizované formy a díky tomu umožňuje skokový nárůst kvality, dostupnosti a efektivity.
Je to tedy v pravdě technologická revoluce. Události jara tohoto roku spojené s výrazným narušením zaběhlých postupů a metod urychlily vývoj některých modulů a nastolily otázky, proč u nás digitalizace medicíny neprobíhá rychleji, proč některé podobně velké a vyspělé státy celý proces již před mnoha lety zvládly a kde zůstávají místa, která potřebují komplexnější řešení. Náš seminář chce přispět k této diskusi a ukázat současný stav využití telemedicíny v českém zdravotnictví.

Za přípravný výbor

MUDr. Oldřich Šubrt
předseda správní rady Academy of Health Care Management

RNDr. Dagmar Glückaufová
předsedkyně akademické rady Academy of Health Care Management

Řečníci

Ing. Antonín Hlavinka

náměstek informačních technologií, Fakultní nemocnice Olomouc, koordinátor ICT Národního telemedicínského centra Olomouc

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví
zeman

Ing. Martin Zeman, DMS

ředitel odboru informatiky
Ministerstvo zdravotnictví ČR

MUDr. Cyril Mucha

člen výboru, Česká lékařská společnost JEP

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

prezident, Česká stomatologická komora

MUDr. Petr Šonka

předseda, Sdružení praktických lékařů ČR

Martin Pospíšil

ředitel Online poradny uLékaře.cz

Mgr. Daniel Soukup, MBA

manažer virtuální kliniky EUC

PhDr. Ivana Plechatá

koordinátorka projektu Hlas onkologických pacientů

Ing. David Šmehlík, MHA

náměstek ředitele pro zdravotní péči
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Ing. Ladislav Friedrich, CSc.

prezident, Svaz zdravotních pojišťoven

Program

8:30 – 9:30  Registrace

09:30 – 11:30  BLOK I: Telemedicína

Telemedicína – co to je a proč ji používat | Ing. Antonín Hlavinka, Národní telemedicínské centrum Olomouc

Úloha telemedicíny pro období endemického výskytu COVID -19 |
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Vláda ČR

Vize ministerstva zdravotnictví pro další rozvoj telemedicíny |Ing. Martin Zeman, DMS, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pohled ČLS na využití telemedicíny | MUDr. Cyril Mucha, Česká lékařská společnost JEP

Teledentistry | doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., Česká stomatologická komora

Telemedicína z hlediska praktického lékaře |MUDr. Petr Šonka, Sdružení praktických lékařů

Panelová diskuze za účasti řečníků I. bloku

11:30 – 11:45   Přestávka

11:45 – 12:45   BLOK II: Příklady použití a rozvoje telemedicíny

Online lékařská poradna a virtuální čekárna uLékaře.cz | Mgr. Martin Pospíšil, platforma uLékaře.cz

Virtuální klinika | Mgr. Daniel Soukup, MBA, Virtuální klinika EUC

On-line komunikace v systému Program Health Plus, zhodnocení využití v době epidemie | MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, Program Health Plus

Panelová diskuze za účasti řečníků II. bloku

12:45 – 13:45  BLOK III: Pohled pacientů a zdravotních pojišťoven
na telemedicínu a její podporu

Pohled pacientů na telemedicínu |PhDr. Ivana Plechatá, Hlas onkologických pacientů

Pohled zdravotních pojišťoven na telemedicínu a její další podporu |Ing. David Šmehlík, MHA, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | Ing. Ladislav Friedrich, CSc., Svaz zdravotních pojišťoven

Panelová diskuze za účasti řečníků III. bloku

13:45-14:45   Oběd

Děkujeme našim partnerům a sponzorovi za podporu semináře.

HLAVNÍ PARTNER

PARTNER

SPONZOR