Zahájen 1. běh programu LL.M. v OBLASTI MEDICÍNSKÉHO PRÁVA A BIOETIKY

25.1.2017 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Zahájen 1. běh programu LL.M. v OBLASTI MEDICÍNSKÉHO PRÁVA A BIOETIKY”

Jediné postgraduální právní studium v ČR specializované na zdravotnickou problematiku, které bylo zahájeno v minulém roce přípravným právním a manažerským kurzem, otevřela Academy of Healthcare Management v lednu 2017 v Praze. Odborným garantem programu je Akademie medicínského práva. Curriculum bylo připraveno ve spolupráci s Prof. Alanem Meiselem, ředitelem programu Master of Studies in Law na University of Pittsburgh School of Law. K otevření tohoto programu nás přesvědčily nejen praktické zkušenosti ze vzdělávacích aktivit pořádaných Academy of Healthcare Management a Akademií medicínského práva, ale i osobní poznatky odborníků z jejich profesní praxe. Studium uchazečům umožní naučit se orientovat ve zdravotnické legislativě a dalších souvisejících zákonech, bezprostředně aplikovat získané vědomosti v konkrétních situacích, vytvářet správně vnitřní předpisy a potřebné formuláře posilující právní ochranu, naučit se účelně argumentovat v situacích právní odpovědnosti, diskutovat medicínsko-právní problémy s lektory a s pravidelnými hosty z řad justice, státního zastupitelství či advokátů. V lednu tohoto roku jsme výuku zahájili v nových prostorách Vily Grébovka, CEELI Institute, na pražských Vinohradech. S ohledem na velmi kladné ohlasy plánujeme otevření 2. běhu na jaro 2018. Tomu bude předcházet konference s názvem „Zdravotnické právo v ČR – současná situace a mezinárodní souvislosti II”, na které mimo jiné opět vystoupí zástupci zahraničních univerzit.