4. října 2019 zahajujeme v Brně další běh MBA ve zdravotnictví

19.7.2019 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “4. října 2019 zahajujeme v Brně další běh MBA ve zdravotnictví”

Rádi bychom Vás informovali, že v říjnu tohoto roku zahajujeme v Brně další běh studia MBA ve zdravotnictví. Rádi bychom Vás upozornili na možnost obsadit poslední volná místa.          

Výuka bude opět probíhat v prostorách Fakultní nemocnice Brno (Dětská nemocnice, ul. Černopolní), a to jedenkrát měsíčně vždy v pátek a sobotu po dobu 18 měsíců. Více informací naleznete na https://ahcm.cz/mbabrno/

K přednostem programu MBA  ve zdravotnictví patří:

  • Každý modul je kompletně zaměřen na specifika řízení v prostředí českého zdravotnictví
  • Výuka probíhá na základě pravidel mezinárodně akreditovaných programů pod supervizí americké univerzity Texas Wesleyan University School of Business Administration
  • Program je akreditovaný MŠMT k získání nové kvalifikace a ke zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace
  • Součástí výuky je studijní výjezd do německého zdravotnického zařízení
  • Veškeré učebnice, které studenti obdrží, jsou zahrnuty v ceně školného
  • Výuku vedou zkušení profesoři a lektoři, odborníci se zkušenostmi z managementu ve zdravotnictví, spojující teoretické a akademické zkušenosti s řízením zdravotnictví
  • Šestnáctileté zkušenosti pracovníků Akademie v oblasti manažerského vzdělávání zdravotnických pracovníků. Čerpáme ze zkušeností jak českých odborníků, tak i odborníků z USA.

MBA ve zdravotnictví absolvovalo více bezmála tři stovky posluchačů ze zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a farmaceutických společností.

Pokud budete mít některé dotazy k tomuto programu, rádi Vám je zodpovíme na tel. číslech 724 129 720 a 602 469 882.